UE skarży się w WTO na Rosję

Ograniczenia polegają na znacznym zwiększeniu ceł wywozowych na niektóre produkty z drewna oraz drastycznym zmniejszeniu liczby przejść granicznych, przez które może odbywać się wywóz produktów z drewna.

Rosyjskie restrykcje są bardzo szkodliwe dla unijnego przemysłu przetwórstwa drewna, który opiera się na wywozie z Rosji, i powodują znaczną niepewność na światowym rynku drewna. Od czasu ogłoszenia przez Moskwę tych środków w październiku 2020 r. UE wielokrotnie próbowała kontaktować się z Rosją. Środki weszły w życie w styczniu 2022 r.

UE podważa w szczególności zasadność następujących środków:

  • Zwiększenie ceł wywozowych na niektóre produkty z drewna:

W WTO Rosja zobowiązała się do stosowania ceł wywozowych o stawkach nieprzekraczających 13 % lub 15 % w odniesieniu do niektórych ilości wywozu. Rosja wycofała te kontyngenty taryfowe i stosuje obecnie cła wywozowe w znacznie wyższej stawce 80 %, a tym samym nie przestrzega swoich zobowiązań wynikających z przepisów WTO.

  • Zmniejszenie liczby przejść granicznych dla rosyjskiego eksportu produktów z drewna do UE:

Rosja zmniejszyła liczbę przejść granicznych, które zajmują się odprawą drewna eksportowanego do UE z ponad 30 do jednego (Luttya, Finlandia). Uniemożliwiając korzystanie z istniejących przejść granicznych, które są technicznie przystosowane do obsługi takiego wywozu, Rosja narusza zasadę WTO zakazującą takich ograniczeń.

Dalsze kroki

Konsultacje, o które wystąpiła UE, stanowią pierwszy krok w ramach procedury rozstrzygania sporów w ramach WTO.

Jeżeli nie doprowadzą one do zadowalającego rozwiązania, UE może zwrócić się do WTO o powołanie zespołu orzekającego w tej sprawie.