Zdaniem UE, kara śmierci stanowi pogwałcenie ludzkiej godności i nie zapobiega brutalnym przestępstwom. Jednocześnie żaden system prawny nie jest w stanie całkowicie wyeliminować możliwości pomyłki sądowej, która w efekcie doprowadzi do zabicia niewinnego człowieka.

– Obchodzimy dziś Światowy i Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci. Deklaruję moje ciągłe i osobiste zaangażowanie, jak również zaangażowanie Unii Europejskiej, w działania podejmowane na rzecz zniesienia kary śmierci, dla której nie ma miejsca we współczesnym świecie – oświadczyła Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

UE pełni wiodącą rolę we wspieraniu wysiłków organizacji społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie na rzecz zniesienia kary śmierci, jest również największym darczyńcą w tym zakresie. Wykorzystuje wszystkie dostępne jej narzędzia dyplomacji oraz pomocy na rzecz współpracy, by dążyć do jej zniesienia. Apeluje też o stopniowe odchodzenie od stosowania kary śmierci w państwach, w których nadal ona obowiązuje, oraz domaga się, by przy jej wykonywaniu respektowano minimalne normy międzynarodowe.

UE zachęca do debaty publicznej, wzmocnienia opozycji społecznej i wywierania nacisku na kraje, które nadal stosują karę śmierci, by ją zniosły lub przynajmniej uczyniły pierwszy krok w tym kierunku i wprowadziły moratorium. Unia występuje również przeciwko karze śmierci na międzynarodowych forach, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Punktem kulminacyjnym tych starań było przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych szeregu rezolucji w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci.

W lipcu 2011 r. wypadła 20. rocznica wejścia w życie drugiego protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, najważniejszego światowego instrumentu prawnego na rzecz zniesienia kary śmierci. UE zachęca wszystkie państwa do ratyfikowania tego protokołu lub przystąpienia do niego.

UE jest ponadto pierwszą organizacją regionalną, która przyjęła przepisy zabraniające handlu towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci (oraz tortur i brutalnego traktowania), jak również świadczenia pomocy technicznej w zakresie tego typu towarów. Polityczne zaangażowanie UE znalazło również wyraz w znacznym wsparciu finansowym konkretnych projektów.

Więcej informacji dostępnych jest w informacji prasowej MEMO/11/669 Link