UE blisko Ciebie – publikacja
W przygotowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce publikacji znalazły się dane Punktów Informacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską w Warszawie oraz we Wrocławiu, gdzie od 1 lipca 2011 roku działa Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, informacje w sprawie Punktów Informacji Europejskiej – Europe Direct, których najnowsza edycja działa od 1 stycznia 2013 roku, o Centrach Dokumentacji Europejskiej oraz dane dotyczące ekspertów, pracujących w ramach sieci informacyjnej Team Europe.

Broszura zawiera również informację na temat funkcjonowania Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Poza tym są w niej przydatne informacje na temat sieci skierowanej do przedsiębiorców Enterprise Europe Network, systemu SOLVIT, sieci EURES, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, itd.

Broszurę można pobrać bezpłatnie. Zapraszamy!