Udany sezon turystyczny
Najlepszy wynik odnotowano w Europie Środkowej i Wschodniej (+9 proc.) oraz w Europie Południowej i w basenie Morza Śródziemnego (+6 proc.). Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku Hiszpania była najpopularniejszym krajem docelowym, a kolejnymi są Włochy, Francja, Austria, Niemcy, Grecja i Wielka Brytania; kraje Europy Wschodniej, takie jak Litwa, Słowacja i Łotwa, również odnotowały znaczny wzrost.

W sektorze turystycznym w Europie są obecnie dostępne dziesiątki tysięcy miejsc pracy, co może poprawić sytuację ponad 26 milionów bezrobotnych Europejczyków. Zatrudnienie w sektorze turystycznym jest szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi, z których 23,5 proc. jest bezrobotnych (w niektórych miejscach stopa bezrobocia w tej grupie sięga niespotykanego poziomu 50 proc.). Pomimo istnienia miejsc pracy w sektorze turystyki dopasowanie potencjalnych pracodawców i wykwalifikowanych pracowników w całej Europie często jest trudne. Aby wesprzeć zatrudnienie i mobilność, Komisja Europejska stworzyła EURES, pierwszy ogólnoeuropejski portal z ofertami zatrudnienia, w którym można obecnie znaleźć liczne oferty w sektorze turystyki. W portalu wkrótce możliwe będzie wyszukiwanie ofert pod kątem umiejętności specyficznych dla tego sektora.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: – Obchodzimy dziś Światowy Dzień Turystyki. Cieszę się, że mogę zacytować dobre dane liczbowe dotyczące pierwszej części tegorocznego sezonu turystycznego, zwłaszcza ze względu na fakt, iż większość państw członkowskich UE boryka się dziś z wysokim bezrobociem i trudnościami gospodarczymi. Turystyka zawsze zajmowała ważne miejsce w moim planie pracy, gdyż sektor ten zatrudnia prawie 20 mln osób i jest powiązany z innymi sektorami o kluczowym znaczeniu, takimi jak kultura, żywność, moda, budownictwo i transport. Powinniśmy nadal poszukiwać sposobów wzmocnienia europejskiego sektora turystyki. Nasza inicjatywa w zakresie upraszczania systemu wizowego, której celem jest przyciągnięcie większej liczby turystów z krajów o gospodarkach wschodzących, stanowi dobry przykład współpracy na rzecz usunięcia barier politycznych i administracyjnych w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Mistrzowie wśród regionów Europy

W 2013 r. prym wśród krajów śródziemnomorskich wiodła Hiszpania; w okresie między styczniem a lipcem przyjęła ona 34 mln turystów, co oznacza czteroprocentowy wzrost liczby zagranicznych turystów w porównaniu z rokiem poprzednim. Sektor turystyczny w Grecji wzrósł o 9,2 proc., kraj ten przyjął w okresie siedmiu miesięcy około 7 mln turystów. Znaczny wzrost odnotowano również na Malcie (+10 proc.) i w Portugalii (+8 proc.). Wyniki w Europie północnej również były wysokie, choć bardziej umiarkowane (+3 proc.), z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, w przypadku którego odnotowano 4 proc. wzrost przyjazdów po ubiegłorocznych letnich igrzyskach olimpijskich. We Francji odnotowano wzrost liczby zagranicznych turystów, który kompensował mniejszą liczbę turystów krajowych.

Najlepsze wyniki w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskały Słowacja (+19 proc.), Łotwa (+11 proc.) i Litwa (+9 proc.). Obiecujące wyniki uzyskało także nowe państwo członkowskie UE: Chorwacja. Kraj ten odnotował wzrost przyjazdów na poziomie 5,4 proc. Oraz zwiększenie liczby noclegów o 3,3 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Tylko w sierpniu liczba zarejestrowanych wjazdów do Chorwacji była o 10 proc. wyższa niż w poprzednim roku. Mniej zadowalające dane pochodzą z Cypru, gdzie w okresie od stycznia do lipca 2013 r. liczba przyjeżdżających turystów zmniejszyła się o 5,8 proc.

Te nowe dane WTO zawarte w Barometrze Światowej Turystyki, wraz z danymi krajowych urzędów turystyki i statystyki potwierdzają wyniki badania dotyczącego stosunku Europejczyków do turystyki (Attitudes of Europeans towards tourism) i są spójne z wynikami sezonu wiosennego i zimowego, które w pierwszej części roku wskazywały na pozytywne tendencje w sektorze.

Zwiększony ruch zarejestrowały również europejskie porty lotnicze

Kluczowe wskaźniki dotyczące przemysłu lotniczego także potwierdzają pozytywne tendencje: liczba przewozów na trasach europejskich wzrastała w 2013 r. w nieco szybszym tempie niż w roku poprzednim. Dla przykładu prawie 2 mln zagranicznych turystów przyleciało latem do głównych portów lotniczychGrecji, co stanowiło nowy impuls dla tego śródziemnomorskiego kraju, który w próbach wyjścia z kryzysu gospodarczego liczy na turystykę. Także Maltaodnotowała najlepszy w historii swych portów lotniczych miesiąc: w samym tylko sierpniu przez międzynarodowy port lotniczy na wyspie przewinęło się 500 000 pasażerów.

Przyszłość: uproszczenie systemu wizowego w celu przyciągnięcia jeszcze większej liczby turystów

W perspektywie dalszego rozwoju potencjału turystyki w Europie Komisja Europejska do końca bieżącego roku przygotuje przegląd kodeksu wizowego. Jego celem jest uproszczenie i udoskonalenie procedur wizowych, w szczególności dla turystów pochodzących z krajów o gospodarkach wschodzących, takich jak Chiny i Rosja, a jednocześnie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w UE. W ostatnich czterech latach podwoiła się liczba rosyjskich i chińskich turystów na terytorium UE; w dynamicznym tempie wzrasta także napływ turystów z Indii. Wielu potencjalnych podróżnych z państw spoza UE decydując się na wakacje w Europie napotyka jednak bariery związane z wizami. Nowa inicjatywa ma na celu usunięcie uciążliwych procedur wizowych i zachęcenie jeszcze większej liczby zagranicznych turystów do odwiedzenia europejskich gór, miast i wybrzeży.

źródło i więcej informacji: Link