Ucz się w domu!
Dzięki wspólnym wysiłkom partnerów z 11 państw oraz wsparciu Komisji Europejskiej zainaugurowano pierwszą ogólnoeuropejską inicjatywę dotycząca masowych otwartych kursów online (ang. massive open online courses – „MOOC”). MOOC to internetowe kursy uniwersyteckie, które umożliwiają dostęp do oferty edukacyjnej wysokiej jakości bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach inicjatywy dostępnych będzie około 40 bezpłatnych kursów w różnorodnych dziedzinach, prowadzonych w 12 językach. Inicjatywa ta, której przewodzi Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Nauczających na Odległość (EADTU), skupia głównie otwarte uniwersytety. Partnerzy pochodzą z następujących państw: Francja, Włochy, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Wielka Brytania, Rosja, Turcja oraz Izrael. Szczegółowe informacje na temat samej inicjatywy oraz oferowanych kursów dostępne są na portalu Link.

Przewodniczący inicjatywie prof. Fred Mulder, szef grupy zadaniowej EADTU ds. otwartej edukacji oraz kierownik Katedry Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO, powiedział: – Mamy w Europie wiele do zaoferowania, w pełni wykorzystując rewolucyjne możliwości, jakie dają MOOC, jednak naszym nadrzędnym celem powinna być otwarta edukacja. W odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa chcemy zwiększyć dostęp do szkolnictwa wyższego zorientowanego na osoby uczące się. Europejska inicjatywa dotycząca MOOC zapewni wysoką jakość, materiały do samodzielnej nauki oraz połączy uczenie się nieformalne i kształcenie formalne. Przykładowo za ukończenie niektórych kursów będzie można uzyskać formalne punkty prowadzące ewentualnie do uzyskania dyplomu. Wielojęzyczność i wielokulturowość uważamy natomiast za ogromny atut inicjatywy – powiedział prof. Mulder, który pełnił funkcję rektora Open Universiteit w Holandii w latach 2000–2010.

źródło i więcej informacji: Link