Ubezpieczenia z przeszkodami

W tym celu publikuje zaproszenie do składania kandydatur, skierowane do ekspertów w tej dziedzinie, którzy pomogą jej w tym zadaniu. Mają oni określić, do jakiego stopnia różnice w przepisach utrudniają transgraniczną sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oraz korzystanie z nich przez europejskie przedsiębiorstwa i konsumentów.

Dla przykładu, osoba przemieszczająca się w celu zatrudnienia do innego państwa UE może być zmuszona do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na samochód lub może mieć kłopoty z egzekwowaniem swoich praw w ramach prywatnego programu świadczeń emerytalnych wykupionego w innym państwie UE.

Przedsiębiorstwa posiadające oddziały w wielu państwach UE mogą być zmuszone do wykupienia oddzielnych polis na różnych warunkach w każdym z państw, zamiast jednej polisy dla całości ich mienia.

Po złożeniu sprawozdania przez grupę ekspertów pod koniec 2013 r. Komisja zdecyduje o podjęciu ewentualnych możliwych działań następczych.

„- W tym roku obchodzimy 20. rocznicę powstania jednolitego rynku, który ma podstawowe znaczenie dla handlu transgranicznego. Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia, na przykład w sektorze ubezpieczeń, w którym poziom transgranicznego handlu produktami ubezpieczeniowymi jest nadal bardzo niski: jedynie 0,6 proc. wszystkich ubezpieczeń samochodów i 2,8 proc. ubezpieczeń majątkowych trafia do klientów w innym państwie unijnym” – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. sprawiedliwościViviane Reding.

Jak dodaje – różnice w prawie umów mogą utrudniać transgraniczny handel produktami ubezpieczeniowymi zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i konsumentom dokonującym transakcji w obrocie transgranicznym oraz niektórym zakładom ubezpieczeń.

W grupie ekspertów Komisji ds. prawa umów ubezpieczeniowych współpracować będą główne zainteresowane strony, reprezentujące m. in. ubezpieczycieli, przedstawicieli klientów indywidualnych i biznesowych, przedstawicieli środowisk akademickich oraz prawników.

Pomogą oni Komisji w zbadaniu, czy różnice w prawie umów ubezpieczeniowych tworzą bariery w transgranicznym rozpowszechnianiu produktów ubezpieczeniowych oraz utrudniają korzystanie z nich przedsiębiorstwom i konsumentom. Jeżeli tak, grupa ekspertów określi również, jakich konkretnych obszarów ubezpieczeń to dotyczy. Prawdopodobnie chodzić będzie o produkty ubezpieczeniowe o dużym znaczeniu gospodarczym, takie jak:

– ubezpieczenia samochodowe i podróżne, w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo, że klienci indywidualni i biznesowi kupią je lub będą z nich korzystać w obrocie transgranicznym;
– ubezpieczenia na życie, które mogłyby służyć za prywatne ubezpieczenia emerytalne. Analiza ta jest częścią „Planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur” ogłoszonego przez Komisję w 2012 r.

Grupa ekspertów spotykać się będzie raz w miesiącu i przedstawi sprawozdanie z ustaleń pod koniec 2013 r. Na podstawie tego sprawozdania Komisja zdecyduje o ewentualnej konieczności przeprowadzenia dalszej analizy.

źródło i więcej informacji: Link