Twoje prawa w smartfonie
Aplikacja zawiera wyjaśnienie praw przysługujących podróżującym w każdej potencjalnie trudnej sytuacji. Przykładowo, jeżeli linie lotnicze odwołały lot i w efekcie pasażerowi odmówiono wejścia na pokład, może mu przysługiwać odszkodowanie w wysokości od 125 do 600 euro. W razie przypadkowego uszkodzenia bagażu podróżującemu także może przysługiwać odszkodowanie. Warto również wiedzieć, że przewoźnicy kolejowi i lotniczy są zobowiązani do podawania przejrzystych informacji dotyczących cen oraz do zapewnienia pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Jeżeli podróżujący uzna, że złamano przysługujące mu prawa, znajdzie w aplikacji dane kontaktowe instytucji, do których może złożyć skargę.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. kryzys spowodowany chmurą pyłu wulkanicznego z Islandii w 2010 r., aplikacja może również posłużyć Komisji Europejskiej do przekazywania podróżującym aktualnych informacji i wskazówek dotyczących podróży.