Twoja Europa – Twoje zdanie!

Na tym zorganizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wydarzeniu młodzieżowym zebrała się grupa stu utalentowanych uczniów szkół średnich z 33 szkół z UE 28 oraz z 5 krajów kandydujących, by dzielić się nowymi i innowacyjnymi pomysłami dotyczącymi kierunku, w którym UE powinna podążać w nadchodzących latach.

„Zdaniem wielu osób młode pokolenie uosabia jedynie wykluwającą się na ich oczach przyszłość” – powiedziała Andri Pandoura, siedemnastoletnia laureatka tegorocznej edycji młodzieżowego konkursu na esej. „Tak jednak nie jest. Reprezentujemy teraźniejszość – teraźniejszość, którą obchodzi świat i która ma potencjał, by go zmienić, albo przynajmniej podjąć się tej zmiany. Dlatego musimy więcej inwestować w szkolenia, programy i konferencje dla młodzieży oraz, co najistotniejsze, w większym stopniu ufać młodemu pokoleniu”.

Grupa młodych ludzi omówiła najważniejsze obecnie zagadnienia, w tym bezrobocie młodzieży, integrację migrantów, nierówności społeczne i te związane z nierównym traktowaniem płci, środowisko, ożywienie koniunktury, terroryzm i bezpieczeństwo. Następnie przedstawiła dziesięć konkretnych propozycji dla decydentów politycznych.

Po burzliwej i ożywionej dyskusji nad różnymi wnioskami uczniowie doszli do porozumienia w sprawie trzech priorytetów mających ulepszyć przyszłość Unii Europejskiej:

  1. Zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, aby pomóc ubogim i upowszechniać zrównoważony rozwój
  2. Walka z nacjonalizmem poprzez interaktywne kształcenie i uzgodniony na szczeblu międzynarodowym program nauczania historii
  3. Zwiększenie zainteresowania zagadnieniami politycznymi w Europie poprzez wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych i edukacji, wprowadzenie atrakcyjnych treści oraz utworzenie „Dnia Europy” w szkołach.

Członkowie EKES-u i decydenci polityczni byli pod wrażeniem nieszablonowego toku myślenia młodych uczniów i ich rozważań na temat najważniejszych kwestii wpływających obecnie na europejskie społeczeństwa.

Jesteście naszą teraźniejszością i przyszłością, a Europa Was potrzebuje” – zwrócił się do nich wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo Lobo Xavier w swoim przemówieniu inauguracyjnym. „Bezcenne jest to, że zostaniecie wysłuchani bez względu na przekonania, rasę czy kolor skóry. Najważniejsze jest bowiem poznanie ludzi ze wszystkich krajów i zajęcie własnego stanowiska w sprawie przyszłości Europy”.

Priorytety naszej młodzieży

Uczniowie wyrazili duże zaniepokojenie zagadnieniami środowiska i ubóstwa oraz zagłosowali za wnioskiem mającym na celu ograniczanie marnotrawienia żywności i pomoc zubożałym. Jeden z uczniów opowiadających się za zwycięskim wnioskiem stwierdził: „Pilnie potrzebny jest większy nadzór nad przetwarzaniem produktów rolnych, by odróżnić żywność bezpieczną od niebezpiecznej. UE nie zrobiła wystarczająco dużo na rzecz zmniejszenia ilości odpadów i przekazywania produktów rolnych schroniskom dla osób ubogich”.

Za jedno z najważniejszych narzędzi mające pomóc w rozwiązaniu obecnych problemów i zagrożeń uznano edukację. „Nasz problem polega na tym, że obywatele stracili wiarę w UE” – powiedział inny młody uczestnik, który zaproponował utworzenie edukacyjnego „Dnia Europy” w szkołach, by poszerzać wspólną wiedzę na temat UE i zachęcać do dyskusji.

Omówiono również nasilenie się nastrojów nacjonalistycznych w wielu państwach członkowskich wywołane przez obawy związane z migracją, bezrobociem czy terroryzmem. Z myślą o ich zwalczaniu młodzi delegaci zaproponowali, by wyasygnowano środki unijne na opracowanie uzgodnionego na poziomie międzynarodowym programu nauczania historii Europy, aby uczyć dzieci naszej wspólnej historii i wartości, które nas łączą.

Grupa młodych ludzi podsunęła pomysł utworzenia krajowych organizacji mających pomóc w integracji uchodźców, które korzystałyby ze wsparcia finansowego i logistycznego UE: „Potrzebujemy programu edukacyjnego, dzięki któremu uchodźcy będą poznawali naszą, a my ich kulturę. A to dlatego, że jeżeli oni będą wiedzieć, kim jesteśmy, ale my nie będziemy wiedzieć, kim są oni, zawsze będziemy się ich bać i wielokulturowość nigdy nie stanie się rzeczywistością”.

Uczniowie nawiązali również do konieczności pobudzania przedsiębiorczości ludzi młodych poprzez szkolenia i staże zawodowe oraz podkreślili, że „tylko wspieranie przedsiębiorczości przez nasze państwa może rozwiązać problem bezrobocia i podnieść jakość życia”.

Stanowisko młodych ma zostać uwzględnione

EKES zadba o to, by propozycje młodzieży dotyczące lepszej przyszłości UE dotarły do prawodawców poprzez uwzględnienie ich w opiniach Komitetu i przesłanie Komisji Europejskiej trzech zaleceń, na które zagłosowało najwięcej uczniów. Ponadto delegacja uczniów, którzy wzięli udział w młodzieżowej sesji plenarnej, zaprezentuje zwycięskie propozycje podczas Dni Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u w dniach 26–27 czerwca br.

W swoim przemówieniu podsumowującym członkini EKES-u Evangelia Kekeleki stwierdziła: „Dyskusja z Wami, młodym pokoleniem, jest fascynująca, podobnie jak wsłuchiwanie się w Wasze pomysły. Jestem dzisiaj w pełni przekonana, że jesteście dobrymi spadkobiercami mojego pokolenia. Możecie zbudować inną Europę, Europę wartości i solidarności, Europę działającą na rzecz swoich obywateli, a nie tylko kierującą się interesami finansowymi. To do Was należy stworzenie Europy, na którą zasługujecie”. 

Uczestnicy z Polski 

Polskę reprezentowało troje uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu. Wzięli oni udział w młodzieżowej sesji plenarnej „Twoja Europa – Twoje Zdanie1”, a także mieli okazję nawiązać znajomości z młodzieżą z całej Europy, zwiedzić Brukselę, poznać funkcjonowanie instytucji unijnych od podszewki. O swoich wrażeniach opowiedzieli Eurofaktom.