Tu chodzi o Europę
Obchody Europejskiego Roku Obywateli zachęcą również do ogólnounijnej debaty z udziałem obywateli na temat tego, jak Unia Europejska powinna wyglądać w przyszłości i jakie reformy potrzebne są dla poprawy ich codziennego życia.

– Mija dwadzieścia lat od wprowadzenia obywatelstwa UE. Wiele udało się w tym czasie osiągnąć. Nadszedł czas, by zastanowić się nad obecną sytuacją i nad tym, co niesie nam przyszłość – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości i obywatelstwa. – Ludzie oczekują od Europy konkretnych rezultatów, takich jak tańsze opłaty roamingowe, więcej praw dla ofiar przestępstw oraz łatwiejsze zakupy internetowe dla konsumentów – i właśnie to im dajemy. Chcemy, aby obywatele stale mogli korzystać ze swoich praw i dlatego poświęcamy cały rok tym, którzy w europejskim projekcie są najważniejsi – naszym obywatelom. Europejski Rok Obywateli jest dla nas okazją, aby Was wysłuchać i dowiedzieć się, jakie macie pragnienia i w jaki sposób możemy razem budować Unię Europejską przyszłości.

Europejski Rok Obywateli zbiega się z 20. rocznicą wprowadzenia obywatelstwa UE w chwili wejścia w życie Traktatu z Maastricht w 1993 r. Rok 2013 będzie również rokiem przyjęcia przez Komisję kolejnego sprawozdania na temat obywatelstwa UE.

Przedstawi ono kolejne planowane inicjatywy UE mające na celu usunięcie istniejących wciąż przeszkód utrudniających obywatelom pełne korzystanie ze swoich praw. Rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. to również właściwy moment do prowadzenia szerokiej debaty na temat przyszłości.

link do debaty Link