Trzy miliony Erasmusa
Dane statystyczne obejmujące rok akademicki 2011–2012 pokazują również, że program umożliwił rekordowej jak dotąd liczbie 250 tys. studentów uczestniczących w programie Erasmus spędzenie części studiów wyższych za granicą lub podjęcie stażu w zagranicznej spółce, tak by wzrosły ich szanse na rynku pracy.

Ponad 46 500 kadry akademickiej i administracyjnej również otrzymało wsparcie z programu Erasmus na wyjazdy za granicę w celach dydaktycznych lub szkoleniowych, co ma pomóc w poprawieniu jakości nauczania i uczenia się w 33 państwach uczestniczących w programie (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja).

Wśród państw uczestniczących w programie Erasmus najczęściej wybieranym przez studentów miejscem w roku akademickim 2011–2012 były Hiszpania, Francja i Niemcy. Studenci z Hiszpanii stanowili również najliczniejszą grupę wyjeżdżających, przed studentami z Niemiec i Francji.

Prawie 205 tys. studentów, około 80 proc. wszystkich stypendystów programu Erasmus w roku akademickim 2011–2012, zdecydowało się spędzić średnio sześć miesięcy za granicą na uczelni lub w innej instytucji szkolnictwa wyższego w ramach swoich studiów uniwersyteckich.

Liczba studentów wybierająca ten wariant wzrosła o 7,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Staże w spółkach nadal wzbudzają coraz większe zainteresowanie – uczestnictwo w takich programach wzrosło o 18 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W roku 2011–2012 z takiej możliwości skorzystał co piąty uczestnik programu Erasmus, czyli prawie 50 tys. osób.

źródło i więcej informacji: Link