Trzy lata Korpusu Solidarności

14 września minęły trzy lata, od kiedy przewodniczący KE Jean-Claude Juncker zapowiedział w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia młodym ludziom udział w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE.

Od tamtej pory ponad 161 tys. osób w wieku 18–30 lat dołączyło do korpusu. Inicjatywa odmieniła życie wielu ludzi. Większość finansowanych działań umożliwia udział w wolontariacie: indywidualnie lub w zespołach. Ale młodzież może również brać udział w stażach i znaleźć pracę. Co więcej, młodzież może stworzyć własne projekty solidarnościowe, podczas których może proponować, opracowywać i prowadzić działania przyczyniające się do pozytywnej zmiany w ich społeczności, w tym samym czasie mieszkając za granicą i zdobywając cenne umiejętności.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział: – Wiele dokonaliśmy w ciągu minionych trzech lat. W rekordowym czasie wdrożyliśmy nowy program umożliwiający młodych ludziom i organizacjom wspieranie innych, co z kolei pomaga nam budować bardziej spójne i opiekuńcze społeczeństwo. Z dumą obserwuję, jak tak wiele młodych osób chętnie angażuje się w projekty w terenie. Ich entuzjazm jest prawdziwym źródłem inspiracji. Dlatego przedstawiłem wniosek dotyczący rozszerzenia zakresu i wzmocnienia Europejskiego Korpusu Solidarności po roku 2020.

Jednym z najbardziej popularnych tematów, jakich dotyczą projekty realizowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, jest włączenie społeczne. Do innych tematów należy praca z młodzieżą, zmiana klimatu, rozwój społeczności lokalnych, obywatelstwo, edukacja i kultura. Zakładamy, że w najbliższych miesiącach i latach w tych obszarach powstanie ogrom nowych możliwości. W przypadku jednego na trzy działania finansowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności udział jest zarezerwowany dla uczestników o mniejszych szansach, którzy mierzą się z przeszkodami, takimi jak niepełnosprawność, trudności w nauce bądź przeszkody natury społecznej lub geograficznej.

Na przykład na Łotwie realizowany jest projekt „A special place for special people” mający na celu wspieranie integracji młodych niepełnosprawnych osób na rynku pracy poprzez ich zatrudnianie i włączanie do wszystkich działań realizowanych w kawiarni będącej przedsiębiorstwem społecznym w Rydze. W Grecji wolontariusze pomagają chronić las Xylokastro i Derveni, dbając o nawadnianie i sadzenie drzew, a także sprzątając drogi leśne. Natomiast w Szwecji wolontariusze w ramach projektu „Climate Awareness” uczą się o zmianie klimatu i bioróżnorodności, pomagając w ogrodzie ekologicznym i ekowiosce oraz uczestnicząc w działaniach informacyjnych. Przykładem projektu zainicjowanego przez samych wolontariuszy jest inicjatywa na Litwie, gdzie pięciu uczestników z ośrodka dla młodych osób niepełnosprawnych stworzyło własny projekt „Solidarity Coffee”, który umożliwia im nawiązanie nowych przyjaźni i kontaktów z szerszą społecznością.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii we wrześniu 2016 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia młodych ludziom udział w działaniach solidarnościowych i realizowanie projektów na rzecz społeczności w ramach szerszej strategii Komisji polegającej na inwestowaniu w młodzież. Korpus to odpowiedź na autentyczne pragnienie młodych ludzi, aby włączyć się w projekty społeczne. Z badania Eurobarometr przeprowadzonego wiosną 2019 r. wynika, że ponad połowa młodych respondentów wzięła udział w działaniach dla wolontariuszy lub w projektach na rzecz społeczności lokalnych. Trzy na cztery osoby współorganizowały działania lub projekty wolontariackie.

7 grudnia 2016 r., a więc niespełna trzy miesiące od zapowiedzi przewodniczącego Junckera, uruchomiono Europejski Korpus Solidarności mający na celu włączenie w jego działania 100 tys. młodych ludzi do końca 2020 r. W początkowej fazie rozpoczęto osiem różnych programów finansowanych ze środków UE. Oferowały one wolontariat, staże i pracę.

30 maja 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący jednolitej podstawy prawnej Europejskiego Korpusu Solidarności, jego własnego mechanizmu finansowania i szerszego spektrum działań solidarnościowych. Nowe rozporządzenie weszło w życie 5 października 2018 r. Korpus dysponuje własnym budżetem w wysokości 375,6 mln euro do 2020 r.

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków ogłoszono w sierpniu i listopadzie 2018 r., co w efekcie przyczyniło się do powstania 20 tys. nowych możliwości. Kolejne zaproszenie do składania wniosków jest obecnie otwarte, termin składania wniosków mija 1 października 2019 r. Dzięki niemu ma powstać 7 tys. możliwości. Zaproszenie jest skierowane do organizacji ze znakiem jakości, które mogą wnioskować o granty i tworzyć projekty dla młodzieży zainteresowanej wolontariatem, pracą lub stażem. Młode osoby mogą również zespołowo zgłaszać się do prowadzenia własnych projektów solidarnościowych. Młodzież zainteresowana udziałem w finansowanym projekcie może bezpośrednio zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

11 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła swój wniosek w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027, przeznaczając 1,26 mld euro na umożliwienie 350 tys. młodych osób odbycie stażu solidarnościowego w ciągu najbliższych siedmiu lat.