To Twoje 5 minut!
Wystarczy kliknąć tutaj Link i wyrazić swoją opinię. Zajmie to dosłownie kilka minut. Państwa głos naprawdę się liczy!

Czy wiedzieli Państwo, że jako obywatele kraju UE są Państwo również obywatelami UE? Z tego powodu przysługuje Państwu szereg praw wymienionych w traktatach UE od 1993 r. i uzgodnionych przez wszystkie 27 krajów członkowskich:

– prawo do przemieszczania się i zamieszkania w dowolnym kraju UE

– prawo do niedyskryminującego traktowania ze względu na przynależność państwową

– prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w kraju zamieszkania w UE

– jeżeli Państwa kraj nie ma własnego przedstawicielstwa, prawo do pomocy w kraju poza UE ze strony ambasady lub konsulatu innego kraju UE na takich samych warunkach jak w przypadku obywatela tego kraju

– prawo do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego i wniesienia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

– prawo do zgłoszenia, wraz z innymi obywatelami UE, inicjatywy obywatelskiej dotyczącej opracowania nowych przepisów UE.

Prawa te przysługują nie tylko w przypadku zamieszkania w innym kraju UE, lecz również podczas podróży lub krótkiego pobytu w innym kraju UE (jako turysta, uczeń lub student, stażysta, pracownik przygraniczny, osoba dojeżdżająca do pracy, pacjent, osoba będąca w podróży służbowej itd.), lub nawet przy dokonywaniu zakupów w internecie.

W 2010 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat obywatelstwa UE w celu poinformowania obywateli UE o ich prawach. W sprawozdaniu wskazano główne przeszkody uniemożliwiające obywatelom pełne korzystanie z przysługujących im praw i określono 25 działań zaradczych. Sprawozdanie zostało zdecydowanie poparte przez Parlament Europejski.

Od tamtego czasu poczyniono znaczne postępy, jeśli chodzi o ułatwienie życia obywateli. Na przykład z inicjatywy Komisji Europejskiej przyjęto nowe unijne przepisy umożliwiające skuteczniejsze korzystanie z praw obywatelskich. Niektóre z propozycji Komisji są nadal omawiane w Parlamencie Europejskim i Radzie Ministrów UE.