Timmermans: potrzebny jest dialog

Oświadczenie Fransa Timmermansa podczas konferencji prasowej w Przedstawicielstwie KE w Polsce, wtorek 5 kwietnia

Dzień dobry. Jestem w Warszawie ramach dialogu, który prowadzimy z Polską w kwestii praworządności. Spotkałem się już z ministrem spraw zagranicznych, wicepremierem oraz z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Później, po południu spotkam się z ministrem sprawiedliwości.

Zostałem poinformowany, że wszystkie zaangażowane strony wyrażają chęć do rozpoczęcia dialogu, aby znaleźć wyjście z kryzysu.

Komisja Europejska zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc doprowadzić do tego dialogu oraz wypracowania rozwiązania problemu. Myślę, że jest to pilne, ponieważ jestem przekonany, że w każdym państwie członkowskim UE rządy prawa powinny być przestrzegane, powinny zostać wzmocnione. W tym kontekście uważam, że dialog jest bardzo ważny dla wszystkich zaangażowanych stron. Punktem wyjścia do dialogu powinno być pełne poszanowanie obowiązującego porządku konstytucyjnego, co moim zdaniem oznacza to, że punktem wyjścia powinien być szacunek dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Wyroki moim zdaniem powinny być publikowane i wykonywane, a następnie powinny być punktem wyjścia do dialogu zmierzającego do znalezienia długoterminowego, trwałego rozwiązania tych zagadnień.

Powiedziałem dziś ministrom, że rolą Komisji jest tutaj udzielenie pomocy, aby dialog przyniósł owoce.        jpeg - 83 KB [83 KB] 

        jpeg - 58 KB [58 KB]


        jpeg - 86 KB [86 KB] 

        jpeg - 97 KB [97 KB]

Komisja oczywiście w pełni szanuje proces demokratyczny w Polsce. Zarówno prezydent jak i partia rządząca wygrali wybory prezydenckie i parlamentarne. Są oni w pełni praw do wdrożania programów, które obiecali swoim wyborcom. Komisja nie wyraża jakiejkolwiek opinii w tej kwestii – na tym polega suwerenność kraju. Ale jednocześnie naszą rolą jako Komisji Europejskiej jest upewnić się, że to, co się dzieje w państwach członkowskich jest zgodne z traktatami. Traktatami, które [państwa członkowskie] podpisały i ratyfikowały, i w konkretnym przypadku z artykułem 7. i artykułem 2. Traktatu. Niezależnie od reformy, jaką chce się wprowadzić – również natury konstytucyjnej – należy ją wprowadzić w ramach istniejącej konstytucji. (…)        jpeg - 122 KB [122 KB] 

        jpeg - 102 KB [102 KB]

Miałem również okazję porozmawiać z wicepremierem [Morawieckim] na temat innych kwestii z agendy rządu polskiego, gdzie widzę silną zbieżność między tym, czego chce UE i czego chce polski rząd.

Po pierwsze, silna wiara w ułatwianie życia małym i średnim przedsiębiorstwom, które są również podstawą polskiej gospodarki. Komisja Europejska będzie pracować na tym, aby mogły one działać sprawniej, aby ich życie było łatwiejsze – to podstawa polskiej gospodarki. Dzisiaj napotykają one na zbyt dużo biurokracji, są spowolnione zbyt dużą ilością przepisów. Polski rząd i Komisja będą wspólnie pracować, aby upewnić się, że małe i średnie przedsiębiorstwa w przyszłości będą mogły się skupić na swojej działalności, a nie na administracji, na biurokracji.

Po drugie, musimy się upewnić, że rynek wewnętrzny w pełni funkcjonuje; że podstawa Unii Europejskiej, jaką jest swoboda przemieszczania się i prowadzenia działalności w Europie nie jest naruszana; że pomoc państwowa nie jest wykorzystywana do niszczenia rynku wewnętrznego; że obowiązują zasady konkurencji. Byłem naprawdę mile zaskoczony, że polski rząd silnie nas wspiera i widzi, że jest to istotne dla polskich interesów. (…)

I po trzecie, w świetle ostatnich wydarzeń, musimy się upewnić, że podatki są płacone tam, gdzie ludzie zarabiają pieniądze, że uchylanie się od podatków jest ścigane. Musimy być pewni, że nie tylko przeciętni obywatele płacą podatki, ale również ci, który mają dużo pieniędzy i nie ukrywają ich przed władzami podatkowymi. Tutaj także widzę silne postanowienie Komisji i Polski do pracy nad tym zagadnieniem.        jpeg - 80 KB [80 KB] 

        jpeg - 63 KB [63 KB]

Pierwszy wiceprzewodniczący Timmermans podczas wizyty w Warszawie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, wicepremierem i ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim (komunikat Ministerstwa Rozwoju), ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro oraz prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim.

Więcej:

KE ocenia sytuację w Polsce