Timmermans: perspektywa dla Europy

– Mamy też bezrobocie, kryzys bankowy. To cały szereg różnych problemów, które naruszają nasze bezpieczeństwo. Najważniejszą rzeczą dla Europy, a nawet dla świata, jest to jak poradzimy sobie z czwartą rewolucją przemysłową. I nie należy się tu pomylić – mówił Timmermans w przemówieniu inauguracyjnym (środa 28 września).

Przedstawiciel KE mocno akcentował osiągnięcia Polski. – Jeśli spojrzymy na Polskę od początku lat 90., to myślę, że możemy być dumni z tego co widzimy. Polska i większość jej sąsiadów znalazła nowy dom w strukturach Unii Europejskiej i NATO. W ciągu ostatnich 25 lat Polska mogła cieszyć się bezprecedensowym okresem bezpieczeństwa, dobrobytu i wzrostu. Jeśli patrzę na Polskę dzisiaj, to widzę silną gospodarkę, dynamiczne, rozwijające się miasta, widzę młodych ludzi uczących się, prących do przodu, korzystających ze swobód, które oferuje otwarta i tolerancyjna Europa bez wewnętrznych granic.

Pierwszy wiceprzewodniczący KE przestrzegał jednocześnie przed tendencjami nacjonalistycznymi, jakie – jego zdaniem – narastają w krajach UE. – Nacjonalizm wcześniej czy później szuka wrogów, zewnętrznych lub wewnętrznych. Jeśli w krajach unijnych będzie rozwijał się nacjonalizm, to poszczególne narody przetrwają, ale z całą pewnością nie przetrwa Unia Europejska.

 

 

Timmermans wspomniał również o konieczności zachowania praworządności w państwach UE i poszanowania praw mniejszości. – Obrona niezależności systemu sądowniczego jest patriotycznym obowiązkiem każdego obywatela Unii Europejskiej i Komisja Europejska będzie wspierać każde takie działanie. I to nie jest wtrącanie się w sprawy wewnętrzne jakiegoś kraju. Liczę, że Polska nie będzie odwracała się od przyszłości i od Unii Europejskiej.

W czwartek 29 września Frans Timmermans uczestniczył w dyskusji pt. “Polska i Unia Europejska – wspólne wyzwania i perspektywy”. Potem zwiedził Europejskie Centrum Solidarności, gdzie spotkał się z byłym prezydentem RP, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Lechem Wałęsą.

6. Europejskie Forum Nowych Idei zakończy się rozpoczęło się w środę 28 września, zakończy się zaś w piątek 30 września.

EFNI organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.

 

 

Dokumenty i publikacje: