Terroryzm w UE: ataki, ofiary śmiertelne i zatrzymania

Mimo że liczba ataków terrorystycznych i ich ofiar śmiertelnych w UE znacznie spadła w 2018 r., zagrożenie terroryzmem pozostaje wysokie. Dowiedz się więcej z naszego artykułu i grafiki.

11-1

Liczba ofiar terroryzmu o podłożu religijnym/dżihadystycznym w UE spadła – w 2018 roku, 13 osób zginęło w zamachach terrorystycznych, w porównaniu do 62 osób rok wcześniej. Tymczasem liczba udaremnionych ataków wzrosła. Według dyrektor wykonawczej Europolu, Catherine De Bolle, zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego jest nadal wysokie.

„Niewielka liczba osób powraca [ze stref konfliktu], ale obawy pozostają duże” stwierdziła Catherine De Bolle podczas prezentowania „Raportu o sytuacji i tendencjach w dziedzinie terroryzmu” podsumowującego rok 2018 przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) 4 września.
„Setki obywateli europejskich, w tym kobiety i dzieci, są nadal przetrzymywane w strefach konfliktu w Iraku i Syrii. Chociaż  dzieci są praktycznie ofiarami, narażenie na indoktrynację i szkolenie może również stanowić potencjalne zagrożenie na przyszłość” dodała.

Dlatego w 2018 r. terroryzm nadal stanowił poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w państwach członkowskich UE. Ataki dżihadystów, takie jak te, którzy wydarzyły się w Trèbes, Paryżu, Liege i Strasburgu, zabiły łącznie 13 osób i spowodowały obrażenia u wielu innych.Mniej ataków terrorystycznych i ofiar
Według danych Europolu, w 2018 r. 13 osób straciło życie w 24 atakach dżihadystycznych w UE, w porównaniu do 62 osób w 33 atakach terrorystycznych o podłożu religijnym w 2017 roku.

Z tych 24 ataków dżihadystycznych, 10 miało miejsce we Francji, 4 w Wielkiej Brytanii, 4 w Holandii, 2 w Niemczech i po jednym w Hiszpanii, Szwecji, Włoszech i Belgii.W ubiegłym roku rządy krajowe uznały 7 ataków – 3 we Francji, 2 w Holandii, 1 w Belgii i 1 w Wielkiej Brytanii za „przeprowadzone”, ponieważ osiągnęły swój cel; za 4 z tych ataków odpowiedzialność wzięło tzw. Państwo Islamskie (IS).To spadek w porównaniu do 2017 r., gdy przeprowadzono 10 ataków o podłożu dżihadystycznym.Ataki udaremnione lub zakończone niepowodzeniem

W 2018 r., jeden atak dżihadystyczny nie powiódł się w Hiszpanii, a 16 incydentów zgłoszono jako udaremnione dżihadystyczne spiski terrorystyczne, w porównaniu z odpowiednio 12 i 11 przypadkami w 2017 r.Przeprowadzone i zakończone niepowodzeniem ataki dżihadystyczne w większości odbywały się przy użyciu noży i broni palnej oraz były wymierzone głównie w ludność cywilną. Wszystkie planowane ataki z użyciem materiałów wybuchowych zostały udaremnione. Większość sprawców działała lub planowała działać samodzielnie.W 2018 r. aresztowano ogółem 511 osób podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem dżihadystycznym. Większość aresztowań miała miejsce we Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii, a następnie w Holandii, Niemczech i we Włoszech, w porządku malejącym. Liczba ta jest również niższa niż w zeszłym roku, gdy w 18 krajach UE aresztowano 705 osób.

Współpraca w UEZdaniem Catherine De Bolle, wzmocniona współpraca między krajami UE oraz wymiana informacji pomogły zapobiec atakom, powstrzymać je lub ograniczyć ich skutki: „Jestem przekonana, że wysiłki organów ścigania, służb bezpieczeństwa, władz publicznych, firm prywatnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania terroryzmowi znacząco przyczyniły się do zmniejszenia przemocy w Europie.”
„W obliczu gwałtownego wzrostu przemocy terrorystycznej, którego Europa doświadcza od 2014 r., władze publiczne i organizacje prywatne, które wcześniej pracowały w dużej mierze osobno, wypracowały nowe i kreatywne sposoby współpracy” dodała.

Szlaki migracyjne nie są systematycznie wykorzystywane przez terrorystówNiektórzy niepokoją się ryzykiem, jakie stanowią migranci próbujący przedostać się do Europy. Raport potwierdza, że niektórzy terroryści dostali się do UE udając uchodźców, ale podkreśla, że nie dzieje się to systematycznie: „Nie ma konkretnych dowodów na to, że podróżujący terroryści systematycznie wykorzystują przepływy uchodźców, aby niezauważenie dostać się do Europy.”