Tańsze rozmowy w UE

Dziś zaczynają obowiązywać nowe maksymalne stawki za wiadomości SMS i połączenia międzynarodowe w obrębie Unii Europejskiej. W wyniku porozumienia krajów członkowskich, konsumenci dzwoniący z jednego kraju członkowskiego do innego zapłacą maksymalnie 19 centów (+VAT) za minutę i 6 centów za SMSa (+VAT). Nowe przepisy dotyczące połączeń międzynarodowych rozwiązują rozbieżności cenowe, które wcześniej występowały między państwami członkowskimi. Przeciętnie standardowa cena stacjonarnego lub komórkowego połączenia wewnątrzunijnego była trzykrotnie wyższa niż standardowa cena połączenia krajowego, a standardowa cena wiadomości wewnątrzunijnej SMS była ponad dwukrotnie droższa niż cena krajowa.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: – Maksymalne stawki za rozmowy w obrębie UE stanowią namacalny przykład wpływu jednolitego rynku cyfrowego na codzienne życie mieszkańców Unii. Budowa jednolitego rynku cyfrowego doprowadziła do powstania 35 nowych praw i swobód cyfrowych. Ogółem te nowe przepisy w dziedzinie telekomunikacji pomogą Unii zaspokoić rosnące potrzeby Europejczyków w zakresie łączności i zwiększą konkurencyjność UE.

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła: – Po zniesieniu opłat roamingowych w 2017 r. Unia wprowadziła właśnie środki przeciwko wygórowanym opłatom za połączenia międzynarodowe. Te dwa działania zapewniają europejskim konsumentom skuteczną ochronę przed szokująco wysokimi rachunkami za połączenia telefoniczne realizowane w obrębie Europy. To tylko jedna z wielu konkretnych korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego.

Nowe badanie Eurobarometru na temat połączeń międzynarodowych pokazuje, że czterech na dziesięciu respondentów (42%) skontaktowało się z kimś w innym kraju UE w ciągu ostatniego miesiąca. 26% respondentów stwierdziło, że korzystało z telefonów stacjonarnych, komórkowych lub SMS-ów, aby dotrzeć do kogoś w innym kraju UE.

Zasady mają obowiązywać we wszystkich 28 krajach UE od 15 maja, a wkrótce także w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Maksymalna cena jest ograniczona tylko do użytku osobistego, tj. dla klientów prywatnych. Klienci biznesowi są wykluczeni z tej regulacji cenowej, biorąc pod uwagę, że kilku dostawców ma specjalne oferty szczególnie atrakcyjne dla klientów biznesowych.