Bezpieczne emerytury

Bezpieczne emerytury

Bezpieczne emerytury

System emerytalny – w skali całej UE – stanowi dla większości obywateli wystarczające zabezpieczenie przed ubóstwem i zapewnia bezpieczeństwo finansowe w starszym wieku – wynika z nowego sprawozdania KE. Jednak w przyszłości, aby uzyskać adekwatne emerytury, starsze osoby powinny mieć więcej możliwości dłuższego pozostawania na rynku pracy.