Szczyt w Val Duchesse: UE i jej partnerzy społeczni zobowiązują się wzmocnić dialog społeczny

31 stycznia uczestnicy szczytu partnerów społecznych w Val Duchesse rozmawiali o tym, jak wzmocnić dialog społeczny, aby sprostać najważniejszym wyzwaniom dla gospodarki i rynku pracy. Wydarzenie to współorganizowali przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, i premier Belgii, Alexander De Croo.

Podczas szczytu Komisja, belgijska prezydencja Rady i europejscy partnerzy społeczni zobowiązali się zająć następującymi kwestiami:

  • Zaradzenie niedoborowi pracowników i kwalifikacji: Aby zwiększyć konkurencyjność UE, potrzeba wykwalifikowanych pracowników i atrakcyjnych miejsc pracy. Niedobór pracowników i kwalifikacji hamuje działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Musimy zatem poprawić warunki pracy, wprowadzić więcej osób na rynek pracy, ułatwić uznawanie kwalifikacji i usprawnić integrację pracowników pochodzących z zagranicy. W związku z tym wiosną 2024 r. Komisja przedstawi plan działania na rzecz rozwiązania problemu niedoboru pracowników i kwalifikacji.
  • Wzmocnienie dialogu społecznego: Dialog społeczny jest niezbędny, aby reagować na zmiany gospodarcze i społeczne oraz się do nich dostosowywać. Komisja zobowiązała się go wzmocnić na szczeblach europejskim i krajowym poprzez powołanie specjalnego pełnomocnika ds. europejskiego dialogu społecznego i uruchomienie paktu na rzecz europejskiego dialogu społecznego.

Dialog społeczny obejmuje dyskusje, negocjacje i działania realizowane wspólnie z organizacjami reprezentującymi europejskich pracodawców i pracowników. Jest on kluczowy dla dobrobytu gospodarczego, poprawy warunków życia i pracy, konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw oraz przewidywania zmian i zarządzania nimi, np. w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji.

Europejski dialog społeczny, zainicjowany w 1985 r. w Val Duchesse przez ówczesnego przewodniczącego Komisji – Jacques’a Delorsa, od 40 lat przyczynia się do poprawy warunków zatrudnienia, kształcenia, szkolenia i innych kwestii społecznych.

Więcej informacji

Dialog społeczny

Komunikat prasowy: UE i jej partnerzy społeczni spotkali się w Val Duchesse i zobowiązali się wzmocnić dialog społeczny, aby sprostać wyzwaniom na rynku pracy

Przemówienie przewodniczącej Ursuli von der Leyen na szczycie w Val Duchesse

Gospodarka służąca ludziom

Komunikat prasowy: Komisja określa konkretne działania na rzecz większego zaangażowania partnerów społecznych na szczeblu krajowym i unijnym

Dane Eurobarometru na temat niedoboru pracowników i kwalifikacji w MŚP

Jacques Delors – in memoriam