Szczepionki bez VAT

Zwolnienie z podatku VAT dla szczepionek i zestawów do testów – to efekt porozumienia państw członkowskich Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że będą one tańsze i dzięki temu łatwiej dostępne. – Pomyślne wprowadzenie tych szczepionek jest dla Europy decydujące – powiedział komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie istotnych nowych środków, które pozwolą państwom członkowskim na odciążenie szpitali, lekarzy i pacjentów poprzez zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) w momencie nabywania szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz zestawów do testów.

Nowe przepisy, jednomyślnie przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie i oparte o wniosek Komisji z 28 października (wchodzący w skład Komunikatu w sprawie dodatkowych środków reagowania na COVID-19), są zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwiejszy i tańszy dostęp do narzędzi potrzebnych do zapobiegania koronawirusowi, jego wykrywania i leczenia.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, powiedział: – To porozumienie pozwoli przyczynić się do zagwarantowania sprzedaży szczepionek przeciwko koronawirusowi bez VAT w całej UE. Gratuluję wszystkim stronom zaangażowanym w to niezwykle szybkie przyjęcie nowych przepisów, które pomoże w uczynieniu zarówno szczepionek jak i zestawów do testów tańszymi. Pomyślne wprowadzenie tych szczepionek jest dla Europy decydujące. Dzięki temu Europa zdoła wyjść z cienia pandemii: w nadchodzących miesiącach będzie to nasz najważniejszy priorytet.

Środki pozwolą państwom UE na wprowadzenie tymczasowego zwolnienia z podatku VAT dla szczepionek i zestawów do testów sprzedawanych szpitalom, lekarzom i osobom fizycznym, a także dla blisko powiązanych usług. Obecnie państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki VAT dla szczepionek i zestawów do testów, ale nie mogą stosować stawki zerowej. Zestawy do testów nie mogą korzystać ze stawek obniżonych. Na mocy zmienionej dyrektywy państwa członkowskie będą mogły, o ile tak zdecydują, stosować obniżone lub zerowe stawki zarówno w odniesieniu do szczepionek, jak i zestawów do testów.

Pandemia koronawirusa wymaga nadzwyczajnych działań ze strony władz we wszystkich obszarach polityki. Komisja nasila obecnie prace nad przygotowaniem do wprowadzenia nowych szczepionek w UE, w szczególności w związku z niedawnymi przełomowymi zapowiedziami światowych podmiotów farmaceutycznych.

W zapewnieniu dostępu do tych kluczowych środków medycznych integralną rolę nadal odgrywać będzie unijna polityka podatkowa i celna, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo towarów, które trafiają na rynek wewnętrzny.

Dalsze kroki

Aby umożliwić państwom członkowskim niezwłoczną reakcję, przepisy będą miały zastosowanie od następnego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Pozostaną one w mocy do końca 2022 r. lub do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku Komisji dotyczącego nowych przepisów dotyczących stawek VAT, jeżeli to ostatnie nastąpi wcześniej.

Fot. EC