Szansa dla młodych tłumaczy
Szósta już edycja konkursu odbędzie się 27 listopada br. o tej samej godzinie w ponad 750 europejskich szkołach. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie ze wszystkich krajów UE urodzeni w 1995 roku, zaś każda ze szkół może zgłosić udział 2 do 5 osób.

Uczniowie będą musieli przetłumaczyć jednostronnicowy tekst w jednej z 506 kombinacji językowych, na które składają się 23 języki urzędowe UE. Tematem tegorocznego konkursu jest solidarność międzypokoleniowa, czyli motyw przewodni Europejskiego Roku 2012.

Konkurs „Juvenes Translatores” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem – w 2011 roku zanotowano już ponad 3000 zgłoszeń. Prace uczestników sprawdzają tłumacze Komisji Europejskiej, po czym wybierają jednego zwycięzcę z każdego kraju członkowskiego. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do Brukseli, która odbędzie się w kwietniu 2013 roku.

Rejestracja trwa do 20 października