Susza w Europie: środki wsparcia KE

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, stwierdził: Od początku pojawienia się ekstremalnych zjawisk klimatycznych uważnie śledzimy sytuację i jesteśmy gotowi wesprzeć naszych rolników. Komisja pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi i w razie konieczności szybko reaguje. Środki te powinny wspomóc europejskich rolników finansowo i nie dopuścić do niedoboru zielonki dla ich zwierząt gospodarskich.

Działania, które uzgodniły dziś na posiedzeniu komisji państwa członkowskie, obejmują możliwość zwiększenia płatności zaliczkowych i kilka wyjątkowych odstępstw od zasad zazieleniania, aby pomóc rolnikom w zapewnieniu wystarczającej ilości paszy dla swoich zwierząt. Poszkodowani rolnicy będą mogli otrzymać wyższy odsetek przysługujących im płatności w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu poprawy ich płynności finansowej. Obejmuje to:

·         otrzymanie do 70% płatności bezpośrednich od połowy października;

·         oraz otrzymanie 85% środków w ramach rozwoju obszarów wiejskich natychmiast po formalnym przyjęciu pakietu środków na początku września.

Dozwolone będą również odstępstwa od niektórych zasad zazieleniania w celu zwiększenia dostępności paszy. Obejmuje to możliwość:

·         uznania gruntów ugorowanych za uprawy odrębne lub za obszar proekologiczny, mimo że odbywał się na nich wypas lub zebrano z nich plony;

·         wysiewu międzyplonów jako siewu czystego (a nie, jak się obecnie wymaga, jako mieszanki upraw), jeżeli są one przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki;

·         skrócenia minimalnego 8-tygodniowego okresu międzyplonów, tak aby rolnicy mogli potem na czas wysiać uprawy ozime.

 

Kolejne kroki

Po dzisiejszej decyzji pakiet środków powinien zostać formalnie przyjęty na początku września.
Komisja będzie nadal utrzymywała kontakt ze wszystkimi państwami członkowskimi w kwestii skutków suszy.