SURE: pierwszy miliard dla Polski

Komisja Europejska wypłaciła łącznie 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce w pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. W ramach dokonanych dziś operacji Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, zaś Polska 1 mld euro. Łączna kwota wszystkich wypłat z instrumentu SURE wyniesie 27,4 mld euro dla Włoch, 21,3 mld euro dla Hiszpanii i 11,2 mld euro dla Polski.

Wsparcie to – w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach – będzie stanowić dla tych państw członkowskich pomoc w sytuacji gwałtownego wzrostu wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże ono pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek.

Instrument SURE może ogółem zapewnić wszystkim państwom członkowskim wsparcie finansowe w wysokości do 100 mld euro. Jak dotąd, na podstawie wniosków Komisji, Rada zatwierdziła przekazanie 17 państwom członkowskim 87,9 mld euro wsparcia finansowego w ramach SURE. Kolejne wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy, po odpowiednich emisjach obligacji.

Wypłaty są następstwem pierwszej emisji obligacji społecznych, której w zeszłym tygodniu dokonała Komisja w celu sfinansowania tego instrumentu, a która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

Członkowie Kolegium oznajmili:

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: – Pierwsze wypłaty w ramach instrumentu SURE to duży i ważny krok w naszych staraniach o zachowanie miejsc pracy i źródeł utrzymania. Dobitnie świadczą one o solidarności Unii z obywatelami Hiszpanii, Włoch i Polski, którzy ucierpieli w wyniku tego bezprecedensowego kryzysu. Jesteśmy nadal zdecydowani chronić obywateli i miejsca pracy w całej Europie. SURE odegra w realizacji tego celu ważną rolę.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji, powiedział: – Instrumentem SURE wychodzimy naprzeciw naszym obywatelom, którzy oczekują od nas szybkiego wsparcia w czasach kryzysu. Cieszę się, że obywatele i przedsiębiorstwa w Hiszpanii, Włoszech i Polsce jako pierwsi skorzystają z tego wsparcia. Już 17 państw członkowskich wyraziło zainteresowanie otrzymaniem wsparcia w ramach SURE. Odpowiednie działania w tym zakresie podejmiemy jeszcze w tym roku. Oto solidarność w działaniu.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: – To ważny dzień z punktu widzenia europejskiej solidarności z państwami członkowskimi: pierwsza porcja pomocy finansowej – 17 mld euro – trafia do pracowników we Włoszech, Hiszpanii i Polsce. A to dopiero początek. Gdy Europa przygotowuje się do trudnej zimy, zauważmy, że ubiegłotygodniowa emisja obligacji społecznych SURE była nie tylko udaną operacją rynkową – był to wyraz ogromnego zaufania do planu naprawy gospodarczej Unii Europejskiej i ufności w naszą wspólną przyszłość gospodarczą”.

Kontekst

21 października Komisja Europejska przeprowadziła w ramach instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji społecznych o wartości 17 mld euro. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Emisja tego instrumentu o wysokim ratingu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – oferta zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę. Warunki, na jakich Komisja pożycza środki na rynku, są przekazywane bezpośrednio państwom członkowskim otrzymującym pożyczki.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to pewność nabywającym je inwestorom, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.