Stwórz własny scenariusz lekcji
Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 11 maja 2012 r.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego, a jego przedmiotem jest scenariusz lekcji dowolnego przedmiotu poświęcony idei wolontariatu.

Autorzy/autorki trzech najlepszych scenariuszy otrzymają nagrody pieniężne, a każdy/a uczestnik/uczestniczka, niezależnie od wyników konkursu, przeprowadzi lekcję na temat wolontariatu według swojego bądź zwycięskiego pomysłu.

Wymogi dotyczące scenariusza oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie konkursu: (POBIERZ)
Konkurs odbywa się w ramach projektu “Wolontariat Metropolitalny”, który został opracowany przez Organizatora podczas starań Gdańska i Metropolii o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Więcej o “Wolontariacie Metropolitalnym” w publikacji: (POBIERZ)

Wszelkich merytorycznych rad osobom biorącym udział w konkursie udziela:

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU
Alicja Kaczmarek
ul. Ks. Józefa Zator- Przytockiego 4
80- 245 Gdańsk- Wrzeszcz
tel. (058) 341-61-77 / 513 394 467
kaczmarek@wolontariat.org.pl
www.wolontariat.org.pl/gdansk