Studia i szkolenia za granicą
Niesamowitą popularnością cieszą się Erasmus i Leonardo da Vinci. W ramach obu programów co roku, tysiące młodych ludzi wyjedzie na studia lub na staż do innego kraju UE, a także krajów kandydujących takich jak Turcja.

Od chwili swojego powstania w 1987 r. program ten umożliwił wyjazd na studia lub staż za granicę na okres od trzech do dwunastu miesięcy 2,5 milionom Europejczyków. To właśnie Erasmus pobił nowy rekord w roku akademickim 2009-2010- na uczelnie do innych krajów wyjechało 213 tys. studentów. Wynik ten spowodowany jest zaangażowaniem aż 4 tys. uczelni z 33 krajów Europy, a liczba placówek zainteresowanych przyjmowaniem zagranicznych studentów z roku na rok zwiększa się. Ponadto uczeń na własną rękę może wyszukać uczelni, na którą chciałby wyjechać, następnie jednak musi on sfinalizować umowę pomiędzy uczelnią macierzystą, a przyjmującą. Studenci biorący udział w programie nie płacą opłaty wpisowej za studia na uniwersytecie, który ich przyjmuje, i otrzymują stypendium średnio w kwocie 254 euro miesięcznie. Co więcej, po powrocie wykłady i zajęcia, na które uczęszczali za granicą, zostają w pełni uznane przez uczelnię macierzystą.

Stypendyści programu Erasmus zaliczają swój wyjazd jako największe doświadczenie życiowe, a także wspaniałą przygodę. Kilka miesięcy za granicą, z dala od domu i przyjaciół, za to w gronie zupełnie nowych ludzi innych narodowości to lekcja, która pozwoliła im wykształcić w sobie prawdziwą świadomość europejską. To okazja, aby szlifować języki obce, rozwijać umiejętności dostosowywania się do nowych sytuacji oraz otworzyć się na inne kultury – a wszystkie te cechy są cenione na rynku pracy. Zatem nie trzeba więcej przekonywać jak dobrze w oczach przyszłego pracodawcy wygląda CV, w którym widnieje hasło: „udział w Erasmusie w latach…”.

Erasmus to również możliwość odbycia stażu w przedsiębiorstwie zagranicznym. Z tej szansy skorzystało 35,5 tys. spośród 213 tys. studentów biorących udział w programie w 2009 roku. W wymianach tych uczestniczą również wykładowcy i inni pracownicy uczelni. Istnieje również program programowi Erasmus Mundus dzięki którego od 2004 r. na studia do Europy mogło przyjechać 23 tys. studentów z innych części świata.

Do wszystkich, których interesuje kształcenie zawodowe na obszarze krajów UE, skierowany jest program: Leonardo da Vinci, w ramach, którego w ciągu 15 lat działalności zostało przyznanych 71 tys. stypendiów dla stażystów, praktykantów, absolwentów, instruktorów szkoleniowych, a także nauczycieli. Program ten daje uczestnikom możliwość rozwoju umiejętności zawodowych, zgłębienia wiedzy teoretycznej, a także szansę na porównanie rynku pracy za granicą. Ponadto stypendyści Leonardo da Vinci zdobywają dodatkowe punkty na planie zarówno zawodowym, jak i osobistym, dzięki którym zyskają przewagę na europejskim rynku pracy. W 2010 r. na takie doświadczenie zdecydowały się 92 tys. osób.