Start-upy zajmujące się sztuczną inteligencją otrzymają większe wsparcie na pobudzenie innowacji
A REEM-C robot manipulated by an engineer

Komisja zwiększa wsparcie dla europejskich start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji (AI), zgodnej z wartościami i przepisami UE. 

Nowy pakiet dotyczący sztucznej inteligencji obejmuje szeroki zakres środków na rzecz start-upów i innowacyjności. Zawarto w nim również propozycję, by start-upy w dziedzinie AI i szersza wspólnota innowacji otrzymały uprzywilejowany dostęp do komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Ponadto w pakiecie przewidziano:

  • tworzenie fabryk AI i sprawienie, by start-upy miały dostęp do zakupu i modernizacji infrastruktury superkomputerowej przeznaczonej do AI
  • decyzję w sprawie ustanowienia w ramach Komisji Urzędu ds. Sztucznej Inteligencji, który zajmie się rozwojem i koordynacją polityki w zakresie AI na szczeblu europejskim, a także nadzorem nad wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów aktu w sprawie sztucznej inteligencji
  • komunikat w sprawie start-upów i innowacji w dziedzinie AI w UE, w którym przedstawiono najważniejsze działania, np. wsparcie finansowe i kapitałowe, wspólne europejskie przestrzenie danych oraz inne inicjatywy.

We współpracy z kilkoma państwami członkowskimi Komisja stworzy również dwa konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (EDIC). Grupy te zbudują wspólną europejską infrastrukturę w zakresie technologii językowych oraz najnowocześniejszych narzędzi AI. Rozwiązania te pomogą miastom w optymalizacji procesów takich jak zarządzanie ruchem czy gospodarowanie odpadami.

Komisja już od wielu lat ułatwia i zacieśnia współpracę w zakresie sztucznej inteligencji w całej UE w celu zwiększenia konkurencyjności i zaufania w oparciu o unijne wartości. W grudniu 2023 r. osiągnięto porozumienie dotyczące europejskiego aktu w sprawie AI – pierwszego na świecie kompleksowego prawa o sztucznej inteligencji. Akt ten będzie wspierać rozwój, wdrażanie i wykorzystanie godnej zaufania AI w UE.

Dodatkowe informacje

Doskonałość i zaufanie do sztucznej inteligencji

Pakt na rzecz AI

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali

Wspólne europejskie przestrzenie danych

Komunikat prasowy: Komisja uruchamia pakiet na rzecz innowacji w dziedzinie AI wspierający start-upy AI oraz MŚP

Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (EDIC)