<strong>Standardowy Eurobarometr – Polacy wierzą w Unię</strong>

Najnowsze wyniki badania Standardowego Eurobarometru ponownie wskazują, że Polacy to naród niezwykle proeuropejski. Polska wyróżnia się na tle ogółu Europejczyków, jeśli chodzi o pozytywną ocenę kierunku rozwoju UE, zaufania do UE i postrzegania przyszłości Europy. Polacy pozytywnie odnoszą się także do dalszego rozszerzania wspólnoty i rozwijania wspólnych polityk (szczególnie obrony). Przychylnie patrzą również na obecność Ukrainy w UE i są najbardziej zadowolonym krajem członkowskim z reakcji i działań podjętych w związku z wojną w Ukrainie.

Z drugiej strony, do sytuacji w kraju Polacy odnoszą się już nieco z rezerwą, a ich nastroje są dość umiarkowane. W porównaniu do oceny UE, zarówno kierunek biegu spraw w kraju, jak i zaufanie do polskich władz oceniane są mniej pozytywnie. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość Polaków pozytywnie ocenia sposób funkcjonowania demokracji w Polsce. Polska zajmuje pod tym względem 7 miejsce wśród wszystkich krajów UE.

Główne wnioski z badania

1. Postrzeganie Unii Europejskiej przez Polaków

·         Na tle ogółu Europejczyków Polacy najbardziej pozytywnie oceniają kierunek biegu spraw w Europie (56% w porównaniu do 33%).

·         Polacy generalnie darzą UE zarówno dużą sympatią, jak i zaufaniem – wyróżniają się pod tym względem również na plus na tle średnich wyników dla UE. Co drugi Polak ufa Unii Europejskiej (53% wobec 47% ogółu Europejczyków).

·         Bardzo pozytywnie Polacy wypowiadają się także o przyszłości Unii Europejskiej – znajdujemy się w pierwszej trójce krajów, które optymistycznie oceniają przyszłość UE. Ponadto prawie dwie trzecie Polaków chciałoby dalszego rozszerzania UE, tymczasem średnia wyników dla UE w tej kwestii wynosi nieco mniej, bo 55% ogółu badanych popiera dalsze rozszerzanie UE.

2. Polacy o sytuacji w kraju

·         Kierunek biegu spraw w Polsce nie jest już przez Polaków oceniany tak pozytywnie jak kierunek spraw Europejskich – 38% ocenia go pozytywnie.

·         Zaufanie do polskiego rządu i Sejmu ulega niewielkim zmianom w poszczególnych pomiarach. Generalnie co trzeci Polak ufa tym instytucjom, a zatem w mniejszym stopniu ufamy polskim instytucjom władzy w kraju niż Unii Europejskiej.

3. Źródła informacji o UE i opinie na temat wspólnej polityki europejskiej

·         Polacy czują się dobrze poinformowani o sprawach UE, zdecydowanie lepiej niż przeciętny Europejczyk (66% w porównaniu do 36% ogółu badanych w UE)

·         Ogólnie rzecz biorąc Polacy są zwolennikami wspólnych polityk UE. Szczególnie pozytywnie odnoszą się do wizji wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich UE – popiera ją 76% badanych (w porównaniu do 77% ogółu Europejczyków).

4. Wojna w Ukrainie

·         Polacy zajmują pierwsze miejsce wśród wszystkich krajów UE jeśli chodzi o docenienie UE i jej reakcji na wojnę w Ukrainie – 81% wobec 57% ogółu badanych.

·         Polacy wyróżniają się także, jeśli chodzi o opinię na temat obecności Ukrainy w UE. 78% Polaków popiera nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE (średnia UE wynosi 61%).

Pełen raport można znaleźć na stronie: https://poland.representation.ec.europa.eu/index_pl

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23 października-15 listopada 2023 roku na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmę Kantar Public, na reprezentatywnej próbie 1025 osób w wieku 15 lat i więcej techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Serbii, Albanii oraz Bośni i Hercegowinie. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.