Stalowe wyzwania dla Europy

Po raz pierwszy od planu Davignona z 1977 r. Komisja występuje z propozycją planu działania dotyczącego stali. Proponuje w nim wsparcie popytu na produkowaną w Europie stal – zarówno w UE, jak i za granicą – poprzez zapewnienie unijnym producentom stali dostępu do rynków krajów trzecich za pomocą uczciwych praktyk handlowych. Komisja Europejska zobowiązuje się również do obniżenia kosztów, jakie ponosi ten sektor, w tym kosztów wynikających z unijnych przepisów. Innowacje, efektywność energetyczna i zrównoważone procesy produkcyjne mają zasadnicze znaczenie dla produktów stalowych nowej generacji, jakich potrzebują inne najważniejsze gałęzie europejskiego przemysłu. Plan działania przewiduje również środki ukierunkowane na wspieranie zatrudnienia w sektorze i usprawnienie restrukturyzacji, aby zagwarantować, że wysoko wykwalifikowani pracownicy pozostaną w Europie.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: – Europejski przemysł stalowy jest sektorem przyszłości. Utrzymując wiodącą pozycję w zakresie innowacyjnych produktów, które zawsze były jego mocną stroną, może on osiągnąć przewagę konkurencyjną w skali globalnej. Ogłoszony dzisiaj plan działania na rzecz ożywienia w sektorze stalowym wyraźnie pokazuje, że jest to dla Europy sektor o znaczeniu strategicznym i siła napędowa rozwoju gospodarczego. Aby nastąpiło ożywienie gospodarcze, UE potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek gospodarki realnej. Naszym celem jest to, by do 2020 r. udział przemysłu w PKB osiągnął 20 proc. Jest to początek procesu. Zobowiązuję się ściśle monitorować sytuację, tak byśmy w miarę jej rozwoju mogli adaptować podejmowane działania. Za rok sprawdzimy, czy proponowane działania przynoszą takie skutki, o jakie nam chodziło.

źródło i więcej informacji: Link