Sprzęt medyczny spoza UE bez cła i VAT

Sprzęt medyczny będzie bardziej przystępny finansowo na czas pandemii. KE zatwierdziła wnioski państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa o tymczasowe zniesienie ceł i podatku VAT w odniesieniu do przywozu sprzętu medycznego i środków ochrony z państw trzecich. Dotyczy to masek i wyposażenia ochronnego, zestawów do testów, respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego.

Decyzja będzie obowiązywała przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen, przedstawiła nagranie wideo z wystąpieniem na temat podjętej decyzji. Nagranie dostępne jest tutaj.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: – W tej sytuacji najważniejsze jest, aby sprzęt i środki medyczne szybko trafiły tam, gdzie są potrzebne. Dzięki zniesieniu ceł i podatku VAT na przywóz tych produktów spoza UE Komisja Europejska pomoże zwiększyć dostępność tych produktów. Chcę ponownie wyrazić mój głęboki szacunek oraz wdzięczność dla pracowników służby zdrowia w całej Europie. Dzisiejsza decyzja powinna pomóc im w uzyskaniu sprzętu, który jest niezbędny do ochrony i dalszego ratowania życia.

20 marca 2020 r. Komisja wezwała wszystkie państwa członkowskie i Zjednoczonego Królestwa do złożenia wniosków dotyczących zniesienia ceł i podatku VAT od przywozu sprzętu ochronnego i innego sprzętu medycznego z państw trzecich. Odpowiedni wniosek złożyły wszystkie państwa członkowskie oraz Zjednoczone Królestwo. Dzisiejsza decyzja staje się skuteczna z mocą wsteczną od 30 stycznia.

Kontekst

Obecne prawodawstwo UE dysponuje wyjątkowymi narzędziami pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, które mogą być wykorzystane do stawienia czoła bezprecedensowemu kryzysowi sanitarnemu spowodowanemu koronawirusem.

Unijne przepisy celne (rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009) przewidują możliwość zwolnienia z należności celnych „na rzecz ofiar katastrof”. Mogą one być stosowane w odniesieniu do przywozu dokonywanego przez organizacje państwowe lub zatwierdzone organizacje charytatywne lub dobroczynne. Aby umożliwić taką pomoc, wymagana jest decyzja Komisji na wniosek zainteresowanych państw członkowskich.

Podobnie unijne przepisy dotyczące podatku VAT (dyrektywa Rady 2009/132/WE) ma analogiczne przepisy dotyczące zwolnienia z podatku VAT ostatecznego przywozu niektórych towarów.