Spotkanie Sieci Informacyjnych

Spotkanie przedstawicieli prawie 30 sieci i punktów informacyjnych Unii Europejskiej odbyło się 16 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w Warszawie. Konferencja, która odbyła się już po raz trzeci, zorganizowana została przy współpracy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) oraz działającego przy MSWiA Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce.

Głównym celem konferencji było przybliżenie działalności informacyjnej oraz wzajemne poznanie planów komunikacyjnych wszystkich sieci. Reprezentowane instytucje i organizacje miały okazję do nawiązania współpracy w zbliżonych tematycznie obszarach ich działalności. Zwieńczeniem spotkania były seminaria tematyczne dotyczące Planu Inwestycyjnego dla Europy oraz zagadnienia migracji w Polsce i w Europie.

Konferencję otworzył Adam Knych, zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, który przedstawił koordynowaną przez jego Departament Europejską Sieć Migracyjną: “Jednym z głównych zadań Europejskiej Sieci Migracyjnej jest dostarczanie osobom kształtującym Europejską i krajową politykę w zakresie migracji, aktualnych, obiektywnych, porównywalnych i wiarygodnych informacji na temat zjawisk migracyjnych.” Dodał, że rolą ESM jest również “upowszechnianie przez sieć informacje mają przyczyniać się do podnoszenia wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zjawisk w zakresie migracji i azylu”.

Następnie głos zabrała Marzenna Guz-Vetter, zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podziękowała przedstawicielom sieci, podkreślając znaczenie ich pracy w dostarczaniu informacji nt. UE i zapewniła o pełnym wsparciu ze strony PKE. Podziękowała również ESM za współorganizację spotkania, dodając jak istotny jest aktualnie temat migracji. Zwróciła także uwagę na sytuację osób uciekających z terenów ogarniętych wojną: Dramat polega na tym, że uchodźcy stają się ofiarami kryminalistów i przemysłu przemytniczego. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że podczas drogi do lepszego życia, osoby te są torturowane i wielu z nich ginie.”Guz-Vetter przedstawiła działania, jakie podejmuje Komisja Europejska w obliczu kryzysu migracyjnego, które mają na celu m.in. wzmocnienie gospodarcze państw, z których przybywają nielegalni migranci.

W dalszej części konferencji wypowiedzieli się przedstawiciele poszczególnych sieci i punktów informacyjnych UE w Polsce. Mieli okazję podzielić się planami działań na kolejne miesiące oraz na przyszły rok, co pozwoliło na znalezienie nowych obszarów współpracy pomiędzy sieciami.

W tematycznej części spotkania Tomasz Gibas, doradca ds. ekonomicznych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przedstawił środki, przy pomocy których Komisja Europejska planuje doprowadzić do ponownego wzrostu gospodarczego Europy. Jednym z tych środków jest właśnie Plan Inwestycyjny, który ma na celu m.in. usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym.

Do tematu migracji wprowadziła Karolina Łukaszczyk z Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce.  Dzięki jej wystąpieniu uczestnicy mogli zapoznać się z głównymi problemami oraz największymi wyzwaniami dotyczącymi migracji zarówno w Polsce jak i Europie.

Marta Szczepanik, koordynator projektów na rzecz uchodźców w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawiła obraz uchodźcy w przekazie medialnym. Wykazała, że do pełnego zrozumienia migracji przymusowych konieczna jest znajomość wszystkich czynników, które do niej doprowadziły oraz jej przebiegu.

Na koniec Ewa Poławska, główny specjalista w Departamencie Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, opowiedziała o swojej pracy podczas misji na greckiej wyspie Lesbos. Poławska przybliżyła uczestnikom obraz ośrodków dla uchodźców na Lesbos oraz to jak przepełnienie placówek i długi okres oczekiwania powoduje napięcia wśród osób, które czekają na decyzję o ich dalszym losie.