Sposób na język
Zadaniem konkursu jest wyróżnienie projektów wykorzystujących nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, które są zarazem atrakcyjne dla uczestników i inspirujące dla całej społeczności lokalnej, w której projekt jest realizowany.

W Polsce konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci otrzymają prestiżowe certyfikaty podpisane przez Androullę Vassiliou, komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz przez ministra edukacji narodowej. Do wygrania również atrakcyjne nagrody multimedialne!

Tegoroczna edycja konkursu ma za zadanie w szczególny sposób przyczynić się do wykorzystywania nowych technologii w kształceniu językowym oraz wspierania edukacji w klasach wielokulturowych. Dodatkowo, w ramach priorytetów krajowych, ważnym aspektem jest CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe oraz nieformalna i pozaformalna edukacja językowa.

To już jedenasta z kolei edycja konkursu European Language Label, którego zwieńczeniem jest przyznanie prestiżowego certyfikatu za innowacyjne i kreatywne podejście w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Udział w konkursie to doskonała okazja do zaprezentowania swoich pomysłów oraz metod nauczania i uczenia się języków. Wnioski oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. dr hab. Hanna Komorowska.

Uwaga – termin nadsyłania wniosków upływa 7 maja 2012 roku!

W konkursie European Language Label certyfikaty przyznawane są w trzech kategoriach:

1) instytucjonalnej – wnioski mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) nauczycielskiej – projekty nauczycieli wszystkich typów placówek edukacyjnych;

3) indywidualnej – adresowanej do osób samodzielnie uczących się języków obcych.

Więcej informacji o konkursie, opisy projektów z lat poprzednich i formularze wniosków bieżącej edycji znajdą Państwo na stronie internetowej Link

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!