Solidarne wsparcie

Cztery państwa członkowskie – Grecja, Polska, Litwa i Bułgaria, które w 2017 r. dotknęły klęski żywiołowe, otrzymają w sumie 34 mln euro pomocy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) po zatwierdzeniu wniosku Komisji w tej sprawie przez Parlament i Radę.

Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: – Już za kilka tygodni pomoc UE dotrze do tych państw i pomoże pokryć koszty zniszczeń spowodowanych przez katastrofy naturalne w Bułgarii, Grecji, na Litwie i w Polsce.

Kwota 34 mln euro została podzielona w następujący sposób: 2,5 mln euro dla greckiej wyspy Kos z związku z trzęsieniem ziemi w lipcu 2017 r., 12,2 mln euro dla Polski w związku z opadami deszczu i nawałnicami w sierpniu 2017 r., prawie 17 mln euro dla Litwy w związku z opadami deszczu i powodziami w 2017 r. oraz 2,2 mln euro dla Bułgarii w związku z nawałnicami i powodziami w październiku 2017 r.

Środki z Funduszu Solidarności UE zostaną przeznaczone na wsparcie odbudowy i pokrycie części kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowego zakwaterowania i działań w zakresie usuwania zniszczeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, mając na celu zmniejszenie obciążenia finansowego poniesionego przez władze krajowe po wystąpieniu klęsk żywiołowych.

Od powstania FSUE w 2002 r. pomoc z tego funduszu otrzymały 24 państwa po ponad 80 klęskach żywiołowych — powodziach, pożarach lasów, trzęsieniach ziemi, nawałnicach i suszach. Łączna kwota pomocy wyniosła ponad 5 mld euro, które przeznaczono na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie.