Skomplikowany świat danych
Prezentacje i dyskusję podzielono na trzy ścieżki tematyczne:

-„Reformy na świecie. Interoperacyjność między regionami”;
-„Ochrona prywatności a technologia” – zagadnienia związane z aplikacjami mobilnymi oraz „Big Data” – bazami danych, których wykorzystywanie stanowi nowe wyzwanie związane z ochroną prywatności i globalnym przetwarzaniem danych;
-„Interesariusze: perspektywy, role, interesy” – ocena ryzyka dotyczącego przetwarzania informacji oraz środków prawnych, które powinny być dostosowane do zagrożeń.

Paneliści wiele uwagi poświęcili projektowi rozporządzenia określającego ogólne ramy ochrony danych, który przygotowała KE. Minister administracji i cyfryzacjiMichał Boni podkreślał: – Kluczowe jest, żebyśmy przyspieszyli prace nad tym projektem. Wiem, że Parlament szuka kompromisu. Zobaczymy, czy to się uda na posiedzeniu rady ministrów sprawiedliwości 7 października. Nastawienie pani komisarz Viviane Reding jest takie, że trzeba walczyć do końca. Kwestia rozporządzenia ma być jednym z kluczowych zagadnień podczas szczytu Rady Europejskiej 24-25 października, który będzie poświęcony m.in. przeglądowi Europejskiej Agendy Cyfrowej.

W podsumowującej części konferencji, dyrektor generalna ds. sprawiedliwości Komisji Europejskiej Françoise Le Bail, zaznaczyła, że KE proponuje kompleksową reformę przepisów o ochronie danych, aby zwiększyć kontrolę użytkowników nad swoimi danymi oraz ograniczyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, bowiem „standardy prawne powinny mieć zasięg globalny.Le Bail podkreśliła również: – Każdego dnia dochodzi do wymiany danych, jesteśmy świadkami eksplozji wymiany danych. Dlatego tak ważne są rozmowy z punktu widzenia obywateli i podmiotów gospodarczych. Przewodnie szczególnie teraz – w czasach pełnych zawirowań. (…) Musimy wziąć odpowiedzialność za tworzenie warunków, w których zaufanie będzie mogło zaistnieć. Zaufanie, które ma charakter zbiorowy. Wziąć odpowiedzialność i czynić to zbiorowo. Łączyć siły by tworzyć nową jakość systemu danych a tym samym wypracować praktykę uczciwej informacji.

Françoise Le Bail przedstawiła również główne założenia projektu rozporządzenia:

– Osoby fizyczne uzyskają łatwiejszy dostęp do własnych danych i będą mogły sprawniej przekazywać swoje dane osobowe od jednego usługodawcy do drugiego (prawo do przenoszenia danych);
– „Prawo do bycia zapomnianym” pomoże ludziom lepiej zarządzać ryzykiem związanym z ochroną danych w internecie. Osoby fizyczne będą miały możliwość usunięcia swoich danych, jeżeli nie będzie istnieć uzasadniona podstawa do ich zachowania.
– Nastąpi uproszczenie procesu przekazywania danych do krajów trzecich.

– Kluczowa jest ochrona prawna obywateli, ich prywatności i danych osobowych jako jednego z praw podstawowych człowieka. Ważne jest przy tym wzmocnienie i uproszczenie mechanizmów ochrony danych osobowych i transgranicznego przepływu informacji, mobilizacja sił, wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, edukacja i równowaga pomiędzy prawami obywatela i działaniami na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej, tak aby stworzyć jeden system – mówiła Le Bail.

Kontekst

Organizację tegorocznej konferencji (23-26 września) powierzono Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych GIODO. Honorowy patronat objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Komisję Europejską reprezentowała Françoise Le Bail, dyrektor generalna ds. sprawiedliwości. 35. konferencja rzeczników zbiegła się z 15. rocznicą uchwalenia w Polsce ustawy o ochronie danych osobowych (29 sierpnia).

Coroczne Międzynarodowe Konferencje Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności gromadzą rzeczników z całego świata – krajów europejskich, Kanady, USA, Izraela, Australii, Hongkongu, a także przedstawicieli instytucji UE, rządów państw pozaeuropejskich, ekspertów, przedstawicieli świata akademickiego, krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka oraz przedstawicieli biznesu. Organizowane od ponad 30 lat spotkania stały się ważną platformą wymiany poglądów na temat najnowszych problemów w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych. W czasie konferencji poruszane są zagadnienia dotyczące zarówno istotnych zagrożeń prywatności, jak i możliwych instrumentów jej ochrony.

źródło i więcej informacji: Link