Skład i obowiązki Prezydium Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy – dowiedz się, kto wchodzi w skład Prezydium Parlamentu Europejskiego i za co odpowiada.

Parlament działa sprawnie dzięki pracy Prezydium, do którego należy przewodniczący, 14 wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów. Każdy członek Prezydium otrzymuje określony zakres obowiązków, taki jak np. informacja i komunikacja, zarządzanie budynkami Parlamentu czy relacje z państwami członkowskimi. Kwestorzy są odpowiedzialni za sprawy administracyjne i finansowe bezpośrednio dotyczące posłów do PE i ich warunków pracy.

Zapoznaj się z infografiką poniżej, na której prezentujemy, za co odpowiadają poszczególni członkowie Prezydium.

03-1

Członkowie Prezydium są wybierani przez posłów PE na okres 2,5 roku, więc obecna kadencja Prezydium zakończy się w styczniu 2022 roku.