Seminarium „Pojednanie i pamięć“ we Wrocławiu
W dniach 25-31 lipca odbyła się druga edycja seminarium dla młodych ludzi z Bałkanów Zachodnich, Polski i Niemiec, organizowanego przez MSZ, Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Fundację

Seminarium „Pojednanie i pamięć“ we Wrocławiu

©EC

„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej. Celem projektu była refleksja nad procesem pojednania polsko-niemieckiego, które może stanowić inspirację dla innych narodów, próbujących odnaleźć porozumienie mimo trudnej przeszłości.

Seminarium „Pojednanie i pamięć“ we Wrocławiu

©EC

W ostatnim tygodniu lipca, po raz drugi, Krzyżową i Wrocław odwiedziło 18 studentów i młodych absolwentów z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Serbii. W seminarium wzięło udział również 6 młodych osób z Polski i Niemiec.

Podczas siedmiodniowego spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią stosunków polsko-niemieckich i procesu pojednania oraz z doświadczeniami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i współpracy transgranicznej. Tegoroczny program seminarium zakładał zwiedzanie Krzyżowej, Muzeum Gross Rosen na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, Muzeum Śląskiego w Görlitz, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

 

Seminarium „Pojednanie i pamięć“ we Wrocławiu

©EC

Podczas Dialogu Obywatelskiego pt. “Przyszłość młodzieży w Europie” z Katarzyną Malinowską z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z ofertą unijnych programów dla młodych ludzi z krajów Bałkanów Zachodnich oraz strategii rozszerzenia i relacji UE-Bałkany Zachodnie. Seminarium zakończyło się uroczystym przyjęciem w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu.