Šefčovič: Polska w energetycznej awangardzie

Podczas jednej z debat EKG Šefčovič mówił o pracach nad wspólnymi regulacjami energetycznymi. Ocenił, że do końca tej kadencji KE Unia powinna przyjąć wypracowywane regulacje dotyczące rynku energii i kształtu systemu energetycznego, w powiązaniu z polityką klimatyczną.

 

W naszych pracach coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebne jest podejście skoordynowane (…), odnoszące się zarówno do zapotrzebowania na energię, jak i do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. UE będzie z pewnością koncentrować się na pakiecie klimatycznym, jako jednym z priorytetów przyszłej polityki. Będziemy w tej chwili pracować nad tym, aby nasz wewnętrzny rynek dawał gwarancje bezpieczeństwa energetycznego obywatelom Europy. Będziemy starali się zwiększać naszą wydajność energetyczną, zmagać się z wyzwaniami zmian klimatycznych oraz wzmacniać naszą konkurencyjność i innowacyjność. W tej chwili zbliżamy się do końca procesu legislacyjnego, jeśli chodzi o prace KE. 90 proc. wszystkich koniecznych propozycji zostało już przedłożonych. To są nasze propozycje odpowiedzi na globalne wyzwania klimatyczne – powiedział komisarz.

Šefčovič podkreślał, że proces legislacyjny, który Komisja zakończyła w ciągu ostatnich miesięcy w odniesieniu do propozycji powiązanych z pierwszym wymiarem unii energetycznej: bezpieczeństwem i solidarnością energetyczną, jest szczególnie istotny dla Polski. Jak zapewniał, KE będzie pracowała nad jeszcze większą transparentnością międzynarodowych kontraktów i umów gazowych oraz nad lepszą współpracą państw członkowskich w obliczu potencjalnych kryzysów energetycznych.

Komisarz zakomunikował, że KE jest w trakcie prac nad kolejnym istotnym pakietem legislacyjnym – “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków“, który zakłada odejście od węgla jako źródła energii, do roku 2050. Tymczasem strona polska uważa, że do tego okresu może zmniejszyć udział węgla w produkcji energii maksymalnie do 50 proc.

Chcielibyśmy zaproponować naprawdę głęboką transformację, bardzo szeroko zakrojoną reformę sektora energetycznego, największą od czasu stworzenia systemu energetycznego opartego na paliwach kopalnych jakieś 150 lat temu. Ten pakiet wygeneruje 900 tys. miejsc pracy, spodziewamy się również istotnego wzrostu PKB w związku z jego wprowadzeniem. Na pewno te zmiany będą dotyczyć również Polski, która znajduje się w awangardzie, jeśli chodzi o zmiany na rynku energetycznym – dodał komisarz.

Šefčovič przekonywał, że choć w takich państwach jak Polska, gdzie dominuje energetyka węglowa okres przejściowy będzie trudny, to UE będzie te kraje wspierać. Właśnie o deklarowanym wsparciu dla Polski, a także o sposobach wykorzystania instrumentów finansowych, aby okres przejściowy przebiegł łagodnie, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej rozmawiał podczas z przedstawicielami polskiego rządu: ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim, podsekretarzami stanu w Ministerstwie Energii: Andrzejem Piotrowskim i Michałem Kurtyką oraz z sekretarzem stanu w KPRM Piotrem Naimskim. Komisarz spotkał się także z samorządami Śląska i Małopolski oraz z przedsiębiorcami.

Chcielibyśmy, aby Europa była rzeczywiście bez granic, jeśli chodzi o system energetyczny, żeby nie było żadnych realnych przeszkód w zakresie przepływu energii. To nasze wspólne podejście. Jest dla nas ważne, żebyśmy wszyscy się za tym opowiedzieli – mówił Šefčovič. – Pracujemy nad południom korytarzem gazowym – staramy się, aby gaz z Morza Kaspijskiego dotarł do Europy przed 2020 rokiem – dodał wskazując na działania związane z dywersyfikacją dostaw.

Komisarz przytaczał prognozy wskazujące na coraz większą zależność UE od importowanych paliw w przyszłości. W związku z tym, jak zapewnił, KE będzie starała się sukcesywnie zwiększać udział odnawialnych źródeł energii oraz jednocześnie zmniejszać liczbę państw członkowskich uzależnionych od jednego dostawcy (celem jest dążenie do sytuacji, w której kraj będzie mógł wybrać spośród minimum trzech różnych dostawców energii).

Oprócz udziału w dyskusjach podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz szeregu spotkań z politykami, komisarz Šefčovič, w towarzystwie byłego premiera Jerzego Buzka odwiedził również European Start-Up Days. Zaplanowano również wizytę w Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu.