Samochód w sieci?
“Internet przedmiotów” to wizja przyszłości, w której przedmioty codziennego użytku, jak np. telefony, samochody, urządzenia gospodarstwa domowego, ubrania, a nawet produkty spożywcze, bezprzewodowo łączą się z internetem za pomocą inteligentnych mikroprocesorów oraz potrafią gromadzić i wymieniać dane.

Komisja Europejska chciałaby wiedzieć, jak powinny wyglądać warunki ramowe pozwalające zarówno uwolnić gospodarczy i społeczny potencjał internetu przedmiotów, jak i zagwarantować odpowiedni poziom kontroli nad urządzeniami, które będą gromadzić, przetwarzać i przechowywać informacje.

Do takich informacji należą między innymi informacje o miejscu przebywania, preferencjach i wzorcach zachowań użytkowników. Komisja pragnie zagwarantować poszanowanie praw obywateli i w ramach uruchomionych konsultacji prosi o przesyłanie uwag do 12 lipca 2012 r.

Każdy z nas posiada dziś średnio przynajmniej dwa przedmioty podłączone do internetu – szacuje się, że do 2015 r. ich liczba wzrośnie do siedmiu, a na całym świecie będzie wówczas 25 miliardów bezprzewodowo połączonych urządzeń. Do roku 2020 ich liczba może się podwoić, sięgając 50 miliardów. Oznacza to, że w przyszłości wiele z otaczających nas na co dzień przedmiotów będzie ze sobą skomunikowanych.

– Internet przedmiotów, oznaczający wszczepienie inteligencji przedmiotom codziennego użytku, będzie stanowił kolejny etap rewolucji cyfrowej. Zamierzam wspierać jego rozwój w sposób, który przyczyni się do realizacji naszych celów gospodarczych i społecznych, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo, ochronę prywatności i poszanowanie wartości etycznych – przekonuje Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową.

Wykorzystanie gigantycznego potencjału gospodarczego i społecznego, jaki tkwi w internecie przedmiotów, wymaga stworzenia równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów, tak by uniknąć pojawienia się z jednej strony ograniczających dostęp do niego “bramkarzy”, z drugiej zaś “uwięzionych” w nim użytkowników.

Społeczna akceptacja internetu przedmiotów wymaga określenia dla niego ram etycznych i prawnych wspieranych odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi i zapewniających obywatelom możliwości kontroli oraz bezpieczeństwo.

Komisja liczy na pozyskanie opinii w kwestiach takich jak prywatność, bezpieczeństwo i ochrona, ochrona infrastruktury krytycznej wspomaganej internetem przedmiotów, zagadnienia etyczne, interoperacyjność, system zarządzania oraz normy techniczne. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu zalecenia Komisji dotyczącego internetu przedmiotów, które zostanie wydane najpóźniej latem 2013 r.