Ruszają konsultacje społeczne
Program Operacyjny Pomoc Techniczna będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce. Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie funduszami europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o funduszach europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.

Głównym celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.

Działania POPT skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu.

Uwagi dotyczącej Programu można zgłaszać w terminie do 7 października 2013 r. wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag.
Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie trwania konsultacji zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją POPT 2014-2020.

W ramach konsultacji społecznych planowane są cztery konferencje:

• 10 września 2013 r., godz. 11:00 – Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa;
• 17 września 2013 r., godz. 11:00 – Wrocław, hotel Sofitel Wrocław, ul. św. Mikołaja 67;
• 23 września 2013 r., godz. 11:00 – Gdańsk, hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22;
• 7 października 2013 r. godz. 11:00 – Kraków, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, sala 201.

Zgłoszenia na spotkania proszę wysyłać na adres e-mail: popt@mrr.gov.pl.

źródło i więcej informacji:
Link