Oświadczenie wiceprzewodniczącego wykonawczego Dombrovskisa i komisarza Wojciechowskiego po spotkaniu w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy

Rozmowy o ukraińskim zbożu

Dziś spotkaliśmy się z przedstawicielami pięciu państw członkowskich graniczących z Ukrainą – Bułgarii, Węgier, Polski, Słowacji, Rumunii – a także z Ukrainą.

Przedstawiliśmy kompleksowe propozycje UE w odpowiedzi na obawy wyrażone przez te 5 państw członkowskich w związku z pogorszeniem się sytuacji unijnych producentów określonych produktów. Proponowany przez Komisję pakiet obejmuje drugą transzę wsparcia finansowego dla poszkodowanych rolników, wyjątkowe środki ochronne dotyczące kluczowych produktów oraz środki ułatwiające tranzyt ukraińskiego zboża korytarzami solidarnościowymi. Proponowany przez Komisję pakiet jest uzależniony od zniesienia przez państwa członkowskie ich jednostronnych środków.

Podkreśliliśmy, jak ważne jest szybkie przyjęcie wspólnego unijnego podejścia zamiast jednostronnych rozwiązań w celu uniknięcia wielokrotnych zakazów i rozwiązań, które zagrażają rynkowi wewnętrznemu.

Komisja przyjęła do wiadomości opinie przedstawione przez uczestników. Uzgodniliśmy, że w najbliższych dniach będziemy kontynuować konsultacje polityczne w celu znalezienia szybkiego rozwiązania.