Rozmowy o gazowych dostawach
Rozmowom przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Maroš Šefčovič. Wzięli w nich udział również minister energetyki Federacji RosyjskiejAleksander Nowak oraz ukraiński minister energetyki i węgla Władimir Demczyszyn. Obrady dotyczyły przyszłości Pakietu Zimowego określającego zasady dostawy gazu na Ukrainę. Porozumienie zostało podpisane 30 października 2014 r., a wygasa 31 marca 2015 r.

Na koniec spotkania wiceprzewodniczący Šefčovič powiedział: – Odbyliśmy pierwsze, konstruktywne spotkanie w sprawie dalszych działań związanych z Pakietem Zimowym. Cieszę się, że strony były w stanie uzgodnić wspólne oświadczenie oraz zaplanować dalsze kroki. Dzięki temu możemy działać na rzecz porozumienia pomostowego do czasu, aż Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie rozstrzygnie kwestie sporne. Zostałem również zapewniony, że tranzyt gazu do UE pozostanie niezagrożony.

Wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federica Mogherini podkreśliła: – Cieszę się, że to trójstronne spotkanie w sprawie dostaw gazu dla Ukrainy odbyło się, do czego wzywało także Porozumienia z Mińska z 12 lutego. Mam nadzieję, że szybko uda się znaleźć rozwiązanie zadowalające wszystkich, co może przyczynić się do zmniejszenia istniejących napięć w relacjach energetycznych między krajami.

Strony uzgodniły, że przygotowania do dostaw podczas następnej zimy trzeba zacząć już teraz. W tym celu ustalono, że grupa ekspertów powinna rozpocząć pracę nad szczegółami. Roboczy projekt zostanie przedstawiony podczas następnego trójstronnego spotkania, przewidywanego na kwiecień 2015.