Równość w ubezpieczeniach
Zgodnie z nowymi zasadami, które wchodzą jutro w życie, towarzystwa ubezpieczeniowe działające na terenie Unii Europejskiej będą zobowiązane naliczać taką samą składkę dla kobiet i mężczyzn za takie same produkty ubezpieczeniowe, nie różnicując jej wysokości ze względu na płeć. Oznacza to, że ceny ubezpieczeń mogą wzrosnąć lub spaść w perspektywie krótkoterminowej w przypadku niektórych kategorii konsumentów, jednak z czasem zmiany powinny się zrównoważyć. Zmiany zostają po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że różna wysokość składek dla kobiet i mężczyzn oparta wyłącznie na kryterium płci jest niezgodna z zasadą jednolitej dla obu płci struktury cenowej zawartą w przepisach UE dotyczących równości płci oraz z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

– Równość płci stanowi prawo podstawowe w Unii Europejskiej i Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie orzekł, że odnosi się to także do cen ubezpieczeń – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Branża ubezpieczeniowa miała ponad rok na przygotowanie się do wprowadzenia jednolitej dla obu płci struktury cenowej, a Komisja Europejska wspomagała w tym okresie branżę w dostosowaniu się do nowych zasad.Komisje będzie monitorować, w jaki sposób branża ubezpieczeniowa będzie stosować te nowe zasady w praktyce.

W wyroku z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie Test-Achats, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dał towarzystwom ubezpieczeniowym czas do 21 grudnia 2012 r. na zmianę polityki cenowej w celu jednakowego traktowania klientów płci męskiej i żeńskiej pod względem składek ubezpieczeniowych i korzyści.

Po wyroku Trybunału wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, spotkała się we wrześniu 2011 r. z najważniejszymi unijnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, aby omówić sposób, w jaki Komisja może pomóc branży w dostosowaniu się do wyroku Trybunału. W związku z powyższym w dniu 22 grudnia 2011 r. Komisja przedstawiła branży konkretne wskazówki w sprawie wykonania orzeczenia.

źródło i więcej informacji: Link