Równość kobiet
  • Pierwszy Wiceprzewodniczacy Frans Timmermans
  • Wiceprzewodnicząca KE, Wysoka Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Federica Mogherini
  • Wiceprzewodnicząca odpowiedzialna na budżet i zasoby ludzkie Kristalina Georgieva
  • Komisarz odpowiedzialny za politykę sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn
  • Komisarz odpowiedzialny za rozwój i współpracę międzynarodową Neven Mimica
  • Komisarz odpowiedzialny za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo Migration Dimitris Avramopoulos
  • Komisarz odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników Marianne Thyssen
  • Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides
  • Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vera Jourová

To dzień dedykowany kobietom. Ich roli w społeczeństwie, w naszych rodzinach i życiu. Jednocześnie pamiętamy o ich cierpieniach, trudzie i niesprawiedliwości, które dla wielu są wciąż codziennością. Musimy promować równouprawnienie płci nie tylko w Międzynarodowym Dniu Kobiet, ale codziennie. (…) Jest rzeczą podstawową, aby kontynuować nasze wysiłki na rzecz uwzględniania kwestii równości kobiet i mężczyzn w każdej realizowanej przez nas polityce, w każdym państwie członkowskim i w każdym kraju, z którym łączy nas współpraca. (…) Unia Europejska bezwzględnie sprzeciwia się wszelkim przejawom seksizmu, dyskryminacji, przemocy wynikającej z różnicy płci oraz nierównościom. Ostatnie inicjatywy ustawodawcze Komisji zabezpieczają prawa ofiar, dotyczą przemytu ludzi i promują równe traktowanie. Komisja właśnie przygotowała propozycję ratyfikowania Konwencji Stambulskiej dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet.

Komisarze zaapelowali także o więcej równouprawnienia na całym świecie. – Unia Europejska jest mocno zaangażowana aby wdrażać Agendę ONZ 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju, które obejmują mocne postanowienia dotyczące podnoszenia standardów równouprawnienia oraz wspierania kobiet i dziewcząt na całym świecie. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak obecny kryzys uchodźczy, UE stara się zapewnić aby świadczona pomoc odpowiadała określonym potrzebom związanym z różnicą płci, szczególnie w sytuacji bezbronnych migrantek. Czynimy kroki aby wpierać kobiety, walczyć o ich prawa i równy dostęp do możliwości gospodarczych, zwracamy uwagę na wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt, przede wszystkim w kontekście przemytu ludzi, okaleczania genitaliów oraz przedwczesnych i wymuszonych małżeństw. Kobiety odgrywają kluczową rolę w drodze do trwałego rozwoju i pokoju, są niezwykle potrzebne w świeci tak bardzo rozdartym konfliktami i nierównościami.