Rewitalizacja Wałbrzycha z unijnym wsparciem

Wałbrzych, dawne miasto górnicze, chce zamknąć okres zastoju po upadku przemysłu i ponownie stać się atrakcyjnym miejscem do życia. Pomoże mu w tym Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który udzielił miastu kredyt w wysokości ok. EUR 14m (60 mln PLN), w ramach udzielonego limitu kredytowego do kwoty 28 mln EUR (120 mln PLN) na realizację szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego na rzecz odnowy infrastruktury miejskiej.

Zagwarantowanie równego tempa rozwoju wszystkich dużych miast i regionów w Europie jest jednym z podstawowych celów Europejskiego Banku Inwestycyjnego” – powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za Polskę i kraje objęte polityką spójności. „Z tego powodu wspieramy plany Wałbrzycha związane z ożywieniem najbardziej potrzebujących obszarów oraz odnową przestrzeni miejskich i infrastruktury społecznej. Dzięki programom rewitalizacji inne miasta pogórnicze w Europie i Polsce zyskały drugie życie, a Wałbrzych może być kolejnym takim miastem”.

Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha: “Gospodarka Wałbrzycha przez ponad pięćset lat opierała się na górnictwie i innym przemyśle, ale jego zamknięcie w latach dziewięćdziesiątych spowodowało równolegle likwidację kopalń i migrację zewnętrzną mieszkańców. Od tamtego czasu podejmowano próby rewitalizacji i wspierania miasta, jednak wciąż jest ono podzielone społecznie, geograficznie i kulturowo. Nie możemy już dłużej pozostawać w tle. Po prostu nie stać nas na to by być pasywnym i tylko przyglądać się, musimy szukać opcji aby pomóc miastu i jego mieszkańcom. Taką właśnie szansę daje nam Europejski Bank Inwestycyjny.”

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen dodał: „Dzięki kredytowi udzielonemu przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu EFIS mieszkańcy Wałbrzycha w codziennym życiu odczują wymierne korzyści płynące z tego unijnego programu inwestycyjnego, w postaci lepszych dróg, zmodernizowanej przestrzeni publicznej, większej liczby lokali socjalnych oraz niższych kosztów energii związanych z użytkowaniem bardziej efektywnych energetycznie budynków. Zachęcam inne miasta do pójścia za przykładem Wałbrzycha i skorzystania z usług doradczych Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w zakresie przygotowania i realizacji ich programów inwestycyjnych”.

Liczący 115 tys. mieszkańców Wałbrzych jest drugim pod względem liczby ludności miastem Dolnego Śląska i jednym z polskich miast, które najbardziej ucierpiały w wyniku transformacji gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych. Program rewitalizacji obejmuje również działania na rzecz efektywności energetycznej, na które przypada około jednej trzeciej wykorzystanych środków.

Vazil Hudák pochwalił plan inwestycyjny dla Europy, zwany potocznie „planem Junckera”, za ułatwienie finansowania. „To nasz pierwszy kredyt dla miasta Wałbrzycha; jego udzielenie było możliwe dzięki gwarancji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest finansowym filarem planu Inwestycyjnego dla Europy” – powiedział. Kredyt dla Wałbrzycha jest pierwszym kredytem, którego EBI udzielił polskiemu miastu dzięki wsparciu EFIS. Projekt korzysta także ze wsparcia technicznego URBIS (Urban Investment Support – wsparcie inwestycji miejskich) w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), które jest filarem doradczym planu inwestycyjnego dla Europy.

Informacje o EFIS

Od uruchomienia w listopadzie 2015 r. wsparcie EFIS w Polsce rośnie z roku na rok. Łączne finansowanie Grupy EBI wyniosło ostatecznie 3,57 mld EUR i uruchomiło dodatkowe inwestycje w wysokości 14,93 mld EUR, dzięki czemu Polska – względem PKB – stała się 6. beneficjentem EFIS spośród 28 krajów UE. Wiceprezes EBI Vazil Hudák powiedział: „Szczególnie cieszy mnie to, że z kredytów i usług doradczych EBI skorzystał zarówno polski sektor publiczny, jak i prywatny. Bank UE jest wiarygodnym partnerem w zakresie długoterminowych planów inwestycyjnych, które są niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy”.

Ogółem w Polsce Grupa EBI zatwierdziła 60 transakcji w ramach EFIS. Projekty infrastrukturalne, edukacyjne i innowacyjne otrzymały znaczną kwotę finansowania – 47 zatwierdzonych projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przy wsparciu EFIS o łącznej wartości około 3368 mld EUR ma się przyczynić do uruchomienia inwestycji w wysokości 11 796 mld EUR. Aktywnymi odbiorcami finansowania były również małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): 13 zatwierdzonych umów z pośredniczącymi bankami lub funduszami finansowanymi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) przy wsparciu ze strony EFIS w wysokości 204,7 mln EUR ma się przyczynić do uruchomienia inwestycji w wysokości około 3,13 mld EUR, przy czym 43 200 MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji ma skorzystać z ułatwionego dostępu do finansowania.