rescEU dla Grecji

W następstwie wniosku Grecji o pomoc z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmobilizowano zasoby rescEU w celu zwalczania pożarów lasów, które nawiedzają kilka obszarów Grecji. W ramach natychmiastowej reakcji Unia Europejska pomogła zmobilizować 3 samoloty bojowe z rezerw rescEU z Włoch i Hiszpanii, które zostaną szybko wysłane do dotkniętych regionów. rescEU to wzmocniony przez UE unijny mechanizm ochrony ludności, którego rezerwa obejmuje samoloty gaśnicze i śmigłowce. Dzięki rescEU UE wzmacnia swoją zbiorową zdolność reagowania na katastrofy dotykające kraje europejskie. Jest to pierwsze wdrożenie zasobów rescEU.

Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, powiedział: „UE stoi w pełnej solidarności z Grecją w tych trudnych czasach. Samoloty już działają, walczą z pożarami. Ta natychmiastowa reakcja dowodzi wartości dodanej rescEU, dzięki czemu nasza reakcja jest bardziej solidna, szybka i skuteczna. Ponadto jest to prawdziwy przykład wspólnych europejskich wartości, na których opiera się rescEU: solidarności i ochrony życia naszych obywateli. Jestem wdzięczny Włochom i Hiszpanii za ich oferty pomocy. Jesteśmy gotowi udzielać dalszej pomocy.

Komisarz Stylianides jest w stałym kontakcie z władzami greckimi. Dziś komisarz przebywa w Atenach, gdzie spotkał się z premierem Kyriakosem Mitsotakisem i odwiedził Centrum Kryzysowe greckiej ochrony ludności, aby zostać poinformowany wraz z ministrem ochrony obywateli Michalisem Chrysochoidisem i nadzorować eksploatację aktywów rescEU. Europejski system map satelitarnych Copernicus pomaga zapewnić mapy oceny szkód w dotkniętych obszarach.

Unijny mechanizm ochrony ludności wzmacnia współpracę między państwami członkowskimi/państwami uczestniczącymi w dziedzinie ochrony ludności, w celu poprawy zapobiegania, gotowości i reagowania na katastrofy. Za pośrednictwem mechanizmu Komisja Europejska odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu reagowania na katastrofy w Europie i poza nią. Gdy skala zagrożenia przytłacza możliwości reagowania danego kraju, może on poprosić o pomoc za pośrednictwem mechanizmu. Po uruchomieniu – mechanizm koordynuje pomoc udostępnioną przez państwa członkowskie/uczestniczące za pośrednictwem spontanicznych ofert. Ponadto UE utworzyła Europejską Grupę Ochrony Ludności, która ma krytyczną liczbę łatwo dostępnych zdolności w zakresie ochrony ludności, umożliwiając silniejszą i spójną zbiorową reakcję. Jeżeli sytuacja wyjątkowa wymaga dodatkowej pomocy ratującej życie, nowa rezerwa rescEU może zostać wykorzystana w ostateczności. Do chwili obecnej w mechanizmie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie UE, a także Islandia, Norwegia, Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra i Turcja. Od momentu powstania w 2001 r. unijny mechanizm ochrony ludności odpowiedział na ponad 300 wniosków o pomoc w UE i poza nią.