RescEU czyli rezerwy na czas kryzysu

– RescEU zostanie znacząco wzmocniony po to, aby żaden kraj UE nie został pozostawiony sam sobie w czasie kryzysu – zapowiedział komisarz Janez Lenarčič. Komisja Europejska proponuje stworzenie rezerw sprzętu strategicznego na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Oznacza to podniesienie całkowitego budżetu unijnego mechanizmu ochrony ludności do 3,1 mld euro.

Komisja Europejska proponuje, aby UE otrzymała narzędzie umożliwiające szybsze reagowanie w przypadku wystąpienia poważnych transgranicznych sytuacji nadzwyczajnych, takich jak epidemia koronawirusa, które jednocześnie dotykają państw członkowskich UE. W tym celu, rescEU, który jest częścią Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, zostanie znacząco wzmocniony kwotą 2 mld euro w latach 2021 – 2027. Umożliwi to stworzenie rezerw sprzętu strategicznego na wypadek sytuacji nadzwyczajnych w zakresie ochrony zdrowia, pożarów lasów, wypadków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, lub innych poważnych sytuacji kryzysowych. W związku z tym, całkowity budżet unijnego mechanizmu ochrony ludności wyniesie 3,1 mld euro.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič powiedział: – Kiedy koronawirus uderzył w Europę, w państwach członkowskich brakowało wielu rodzajów sprzętu medycznego. UE nie miała jednak uprawnień ani środków, by oferować sprzęt; moglibyśmy jedynie zachęcać do współpracy. Obywatele oczekują, że UE podejmie działania w czasie kryzysu. Wszyscy musimy być lepiej przygotowani i wyciągać wnioski. rescEU zostanie znacząco wzmocniony po to, aby żaden kraj UE nie został pozostawiony sam sobie w czasie kryzysu.

Na podstawie wniosku Komisji, UE stworzy rezerwę zdolności reagowania kryzysowego, będzie w stanie bezpośrednio zamawiać sprzęt i w pełni finansować rozwój i koszty operacyjne zdolności rescEU.

Komisja zaproponowała również zwiększenie ogólnego budżetu na pomoc humanitarną o 5 mld euro, przeznaczając na ten cel łącznie 14,8 mld euro, aby lepiej reagować na rosnące potrzeby na całym świecie w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021 – 2027.