Rekordowe euro

Wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej – uważa trzech na czterech uczestników badania opinii Eurobarometr. To najwyższe poparcie od 2002 r., kiedy to rozpoczęto sondaże. – Zastępując 19 różnych walut, przynosi liczne korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i krajom. To nie przypadek, że większość Europejczyków popiera euro – mówi wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometr dotyczącego strefy euro 76 proc. respondentów uważa, że wspólna waluta jest dobra dla UE. Przewyższono tym samym o 2 punkty procentowe ubiegłoroczny rekord – jest to największe poparcie odnotowane od czasu wprowadzenia monet i banknotów euro w 2002 r. 65 proc. respondentów z całej strefy euro jest ponadto zdania, że euro jest korzystne dla ich własnego kraju: jest to również najwyższy odnotowany odsetek. Wspólna waluta cieszy się poparciem większości obywateli we wszystkich 19 państwach członkowskich strefy euro.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: – Od czasu, gdy podpisałem się na traktacie z Maastricht, upłynęło już niemal 28 lat, ale pozostaję przekonany, że był to najważniejszy podpis, jaki kiedykolwiek złożyłem. Euro ma teraz 20 lat i jest młodą walutą, ale stało się już symbolem jedności, suwerenności i stabilności. W ciągu ostatnich pięciu lat ciężko pracowaliśmy, aby uwolnić się od kryzysu w Europie, zagwarantować wszystkim Europejczykom dostęp do korzyści płynących z zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz jeszcze bardziej wzmocnić europejską unię gospodarczą i walutową. Moja osoba i euro są jedynym spadkiem po traktacie z Maastricht, dlatego cieszę się, widząc to rekordowo wysokie poparcie dla naszej wspólnej waluty w ostatnich dniach mojej kadencji jako przewodniczącego Komisji Europejskiej. Walczyłem o euro przez całe życie, bo wspólna waluta jest jednym z najważniejszych atutów przygotowujących Europę na przyszłość. Zadbajmy o to, by euro dalej przynosiło dobrobyt i bezpieczeństwo naszym obywatelom.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: – Euro jest dziś silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zastępując 19 różnych walut, przynosi liczne korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i krajom. To nie przypadek, że większość Europejczyków popiera euro. W świetle tego rekordowo wysokiego poparcia nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo daje nam mandat do prac nad dalszym wzmacnianiem naszej unii gospodarczej i walutowej oraz zwiększeniem międzynarodowej roli euro.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: – Czasy, gdy integralność wspólnej waluty stała pod znakiem zapytania, mamy już dawno za sobą. Euro jest jednym z największych europejskich osiągnięć i przynosi wymierne korzyści europejskim obywatelom, przedsiębiorstwom i rządom. Od czasu kryzysu unia gospodarcza i walutowa została wzmocniona podczas mandatu obecnej Komisji, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. O losach euro zadecydują przyszłe działania. Musimy zapewnić dalszy wzrost poparcia dla wspólnej waluty oraz zadbać o to, by związane z nią korzyści rozkładały się bardziej równo wśród wszystkich obywateli.

Euro ułatwia życie

Euro jest wciąż jeszcze młodą walutą: w tym roku obchodziło swoje dwudzieste urodziny. Europejczycy widzą jednak wyraźnie bardzo praktyczne korzyści, które wspólna waluta przynosi im w codziennym życiu. Cztery piąte respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że euro ułatwiło prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami, porównywanie cen i robienie zakupów w innych krajach, w tym za pośrednictwem internetu. Większość bezwzględna w strefie euro jest również zdania, że dzięki euro podróżowanie stało się łatwiejsze i mniej kosztowne.

Euro to coś więcej niż tylko monety i banknoty: stanowi symbol jedności Europy i jej globalnej siły. Jest ono walutą już 340 milionów Europejczyków mieszkających w 19 państwach członkowskich. Przyniosło nam wszystkim wymierne korzyści: stabilne ceny, niższe koszty transakcji, ochronę oszczędności, bardziej przejrzyste i konkurencyjne rynki, wzrost wymiany handlowej, łatwiejsze podróżowanie i wyższe standardy życia. Na całym świecie około 60 krajów powiązało swoje waluty w pewien sposób z euro.

Silne poparcie dla reform, koordynacji polityk gospodarczych, ale także dla wycofania monet o nominałach jednego centa i dwóch centów

Gdy respondentów spytano o opinię na temat koordynacji polityk gospodarczych, w tym budżetowych, 69 proc. z nich powiedziało, że widzi potrzebę większej koordynacji w strefie euro, podczas gdy tylko 7 proc. wyraziło życzenie, by ograniczono współpracę w tym zakresie. Utrzymuje się także silne poparcie (80 proc.) dla reform ekonomicznych usprawniających działanie krajowych gospodarek. Widać to również w wynikach krajowych: we wszystkich państwach strefy euro poparcie wyraża zdecydowana większość respondentów.

Większość respondentów (65 proc.) stwierdziła, że są za wycofaniem nieporęcznych monet euro o nominałach jednego centa i dwóch centów oraz za wprowadzeniem obowiązkowego zaokrąglania płatności do najbliższych pięciu centów podczas zakupów w sklepach i supermarketach. W 16 z 19 państw strefy euro pomysł ten popiera większość bezwzględna.

Kontekst

Respondenci odpowiedzieli na szereg pytań sięgających od podstawowych kwestii takich jak postrzeganie euro i praktyczne aspekty posługiwania się tą walutą, aż po ocenę sytuacji gospodarczej, polityki i reform w ich kraju i w strefie euro. W ramach ankiety pytano także o opinie i oczekiwania dotyczące dochodów gospodarstw domowych i inflacji.

W dniach 14–19 października 2019 r. przeprowadzono wywiady telefoniczne z około 17 500 osobami z 19 państw strefy euro.