RegioStars 2017! Polskie projekty wśród finalistów konkursu

Trzy projekty z Polski znalazły się wśród finalistów konkursu RegioStars 2017, organizowanego corocznie przez Komisję Europejską dla innowacyjnych działań dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Ze 103 zgłoszeń jury wyróżniło 24 projekty z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.  Wszyscy finaliści rywalizują obecnie o pierwsze miejsce w swojej kategorii.

Z Polski zakwalifikowały się dwa projekty z Małopolski i jeden z Warmii-Mazur.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „PFK – Podmiotowe Finansowanie Kształcenia” – „A ticket to better training for Polish SMEs (PO KL 2007-2013)” wybrany został w kategorii Edukacja i szkolenia.

index (1)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/a-ticket-to-better-training-for-polish-smes

Natomiast projekty: „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”– „One card, one app’ just the ticket for Polish travelers (ROP Malopolska 2007-2013)”.

index (2)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/one-card-one-app-just-the-ticket-for-polish-travellers

oraz „Wdrożenie Platformy Zintegrowanych Usług Publicznych oraz Elektronicznych Płatności Olsztyna” – „Going digital: Poland’s new e-payment scheme (ROP Warmia- Mazury 2007-2013)”

index (3)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/going-digital-polands-new-e-payment-scheme

konkurują ze sobą w kategorii: Gwiazdy wśród miast: miasta w okresie transformacji cyfrowej.

Finaliści zostaną zaproszeni na ceremonię i otrzymają certyfikat oraz medal. Znajdą się również w broszurze wydawanej przez Komisję Europejską oraz w bazie najlepszych praktyk publikowanej na stronie InfoRegio.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu i wręczenie nagród RegioStars 2017 nastąpi podczas uroczystej gali w Brukseli 10 października 2017 r.

Więcej informacji na stronie konkursu.