Komisja przyznała trzem polskim regionom 50 mln euro w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) w efekcie zmiany odpowiednich programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z okresu finansowania 2014-2020.

W Wielkopolsce regionalny Program Operacyjny otrzyma dodatkowe 28,5 mln euro na wzmocnienie środków związanych ze zdrowiem oraz na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Inwestycje w dziedzinie zdrowia w tym regionie obejmą głównie dostęp do wysokiej jakości opieki oraz infrastruktury.

Opolskie otrzyma dodatkowe środki w wysokości 11 mln euro na inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne dla MŚP oraz transformację cyfrową. Dodatkowe środki będą również wspierać transformację ekologiczną regionu poprzez inwestycje w rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Dodatkowe finansowanie wzmocni również sektor zdrowia poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług w dziedzinie rehabilitacji terapeutycznej.

Z kolei Lubuskie otrzyma dodatkowe środki w kwocie ponad 10,5 mln euro. W szczególności, ponad 7 mln euro zostanie przeznaczone na efektywną energetycznie renowację budynków publicznych, a ponad 2 mln euro zostanie zainwestowanych w zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz w finansowanie rozbudowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury zdrowotnej.

Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w kwocie 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022.