RAPEX chroni konsumentów
W 2012 r. państwa członkowskie podjęły i zgłosiły do unijnego systemu szybkiego informowania (RAPEX) łącznie 2 278 środków dotyczących niebezpiecznych produktów niespożywczych. Oznacza to – w porównaniu z danymi za 2011 r. – wzrost liczby powiadomień o 26 porc., który można wiązać z poprawą egzekwowania prawa przez organy w państwach UE.

RAPEX to unijny system szybkiego informowania między państwami członkowskimi i Komisją na temat produktów niespożywczych. Jego zadaniem jest szybkie rozpowszechnianie informacji o potencjalnie niebezpiecznych produktach konsumpcyjnych. Pozwala to na wcześniejszą identyfikację i wcześniejsze usunięcie z rynków UE produktów, które mogą stwarzać ryzyko dla konsumentów, takich jak odzież dziecięca, wyroby włókiennicze i urządzenia elektryczne niespełniające norm bezpieczeństwa.

Jakie produkty stwarzają ryzyko?

W 2012 r. głównymi kategoriami produktów, które wymagały podjęcia środków naprawczych, były: ubrania, tkaniny i wyroby związane z modą (34 proc.), a następnie zabawki (19 proc.). Wśród najczęściej zgłaszanych rodzajów ryzyka powodowanych przez te produkty były ryzyko chemiczne, ryzyko uduszenia i ryzyko urazu.

Ryzyko urazu i uduszenia dotyczy często odzieży dziecięcej z tasiemkami i sznurkami, np. strojów kąpielowych. Inne przykłady produktów zakazanych w UE w 2012 r. obejmują produkt do rozjaśniania skóry, który zawierał 1,4-dihydroksybenzen (jego stosowanie w kosmetykach i produktach higieny osobistej jest zabronione) i lalkę z tworzywa sztucznego zawierającą 38,5 proc. masy ftalanu bis (2-etyloheksylu), stwarzającą ryzyko chemiczne. Przed produkcją przedsiębiorstwa powinny uwzględnić te znane zagrożenia.

źródło i więcej informacji: Link