Rada Europejska, 18-19.02.2016

17 i 18 marca przywódcy UE dyskutowali o dalszym przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu i o współpracy UE–Turcja. Rozmawiali również o sytuacji gospodarczej oraz o klimacie i energii.

18 marca unijni przywódcy spotkali się z premierem Turcji Ahmetem Davutoğlu. Osiągnęli porozumienie, które ma pomóc zatrzymać napływ nieuregulowanej migracji przez Turcję do Europy, przerwać działalność przemytników oraz zaoferować migrantom alternatywne rozwiązania, tak by nie musieli oni narażać życia.

Spotkanie przywódców UE z Turcją

Aby osiągnąć te cele, przywódcy UE i Turcji uzgodnili szereg działań:

 • od 20 marca 2016 r. wszyscy migranci o nieuregulowanym statusie, którzy przedostaną się z Turcji na greckie wyspy, będą odsyłani do Turcji, z pełnym poszanowaniem prawa unijnego i międzynarodowego
 • w ramach już przyjętych zobowiązań za każdego Syryjczyka, który zostanie odesłany do Turcji, Unia przyjmie innego Syryjczyka z tego państwa
 • Turcja podejmie wszelkie niezbędne środki, by zapobiegać powstawaniu nowych morskich lub lądowych szlaków migracji nieuregulowanej
 • kiedy zjawisko nielegalnego przekraczania granicy zacznie zanikać, uruchomiony zostanie program dobrowolnego przyjmowania uchodźców ze względów humanitarnych
 • UE przyspieszy ponadto wydatkowanie początkowo przyznanych 3 mld EUR i uruchomi dodatkowe 3 mld EUR, gdy zasoby te się wyczerpią i o ile dotrzymane zostaną zobowiązania
 • UE i Turcja będą działać na rzecz poprawy warunków humanitarnych w Syrii.

Przywódcy UE i Turcji postanowili też przyspieszyć realizację harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego, tak aby najpóźniej z końcem czerwca 2016 r. znieść wymogi wizowe dla obywateli Turcji, pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie kryteria odniesienia. UE i Turcja potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz ożywienia procesu przystąpienia, zgodnie z ich wspólnym oświadczeniem z 29 listopada 2015 r. Postanowiły, że następnym krokiem będzie otwarcie rozdziału 33 w trakcie prezydencji holenderskiej.

Szczyt Rady Europejskiej

Migracja

Proszę kliknąć na obrazek, by wyświetlić interaktywną mapę (po angielsku lub francusku)

Rada Europejska kontynuowała omawianie kompleksowej strategii na rzecz przezwyciężenia kryzysu migracyjnego i ją potwierdziła. Przywódcy wezwali do:

 • dalszych prac w związku z hotspotami
 • wspierania zdolności Grecji w zakresie organizacji powrotu do Turcji migrantów o nieuregulowanym statusie
 • udzielenia Grecji nadzwyczajnej pomocy humanitarnej
 • przyspieszenia relokacji z Grecji
 • szybkiego przyjęcia wniosku dotyczącego utworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej
 • prowadzenia prac nad przyszłą strukturą unijnej polityki migracyjnej, w tym nad rozporządzeniem dublińskim.

Przywódcy UE potwierdzili swoje wsparcie dla Jordanii i Libanu i zaapelowali o zacieśnienie współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich.

Zatrudnienie, wzrost gospodarczy i konkurencyjność / klimat i energia

Rada Europejska dyskutowała o sytuacji gospodarczej. W ramach europejskiego semestru 2016 przywódcy unijni zatwierdzili priorytety polityczne przedstawione w rocznej analizie wzrostu gospodarczego:

 • ożywienie inwestycji
 • reformy strukturalne w celu zmodernizowania gospodarek
 • odpowiedzialne polityki budżetowe.

Przywódcy UE omówili trudną sytuację w stalownictwie i w rolnictwie (zwłaszcza w sektorze mleczarskim i wieprzowym). Z zadowoleniem przyjęli fakt, że Komisja zamierza opublikować komunikat o planie działania co do podatku VAT.

Z zadowoleniem przyjęli przedstawiony przez Komisję pakiet dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. Zaznaczyli, że – w myśl ustaleń ze szczytu Rady Europejskiej w październiku 2014 r. – UE jest zdecydowana redukować emisję gazów cieplarnianych wewnętrznie oraz zwiększać udział energii odnawialnej w energetyce i poprawiać efektywność energetyczną.  Przyjęcie ustawodawstwa w tej sprawie jest priorytetem. Przywódcy oczekują na podpisanie porozumienia paryskiego 22 kwietnia w Nowym Jorku i na wejście tego aktu w życie.