Rachunki trzeba płacić

Zdecydowana część budżetu korygującego zaprezentowanego przez Komisję Europejską pozwoli pokryć z tegorocznego budżetu UE wszystkie zaległe zobowiązania prawne za 2012 rok, a także dodatkowe rachunki, które wpłyną przed końcem 2013 roku. Budżet korygujący musi być zatwierdzony przez Radę i Parlament Europejski. Propozycja Komisji zawiera głównie koszty poniesione przez beneficjentów unijnych funduszy (kraje członkowskie, regiony i miasta, uniwersytety i naukowców, organizacje pozarządowe, itd.) przy wdrażaniu unijnych projektów, a także uwzględnia szacunki krajów członkowskich dotyczące tegorocznych płatności.

– Ta propozycja nie może być dla nikogo niespodzianką– powiedział Komisarz ds. budżetu, Janusz Lewandowski. – W ostatnich latach budżet UE był przegłosowywany na poziomach poniżej realnych potrzeb, które wynikały z szacunków krajów członkowskich. To tworzy kulę śniegową niezapłaconych rachunków, które są przenoszone na następny rok. Nie można chować głowy w piasek przed tym problemem: odkładanie płacenia za rachunki nie sprawi, że te rachunki znikną. Z proponowanej kwoty nawet 1 złotówka nie jest przeznaczona na unijne instytucje. Ta kwota po prostu pozwoli UE zapłacić swoją część zobowiązań na finansowanie infrastruktury czy projektów naukowych zatwierdzonych przez państwa członkowskie w przeszłości. Jestem pewien, że Rada i Parlament Europejski dotrzymają swoich zobowiązań, aby uniknąć jakichkolwiek braków w płatnościach i podejmą niezwłocznie decyzję w tej sprawie.

źródło i więcej informacji: Link